Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.11.2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji oraz Wyróżnienie Specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku.

ZSP w Chojnie otrzymał Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie został laureatem ogólnopolskiego konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, ogłoszonego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Dialogu Edukacyjnego i Targami Kielce S.A., pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem konkursu było wyróżnienie placówek, które stosują w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do  rozwijania swoich zainteresowań.

Praca konkursowa polegała na przygotowaniu przez szkołę prezentacji multimedialnej, opisującej działalność innowacyjną zespołu pedagogicznego, polegającą na wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia, platform e – administracyjnych oraz e – narzędzi do  kontaktu z rodzicami i uczniami. Konkurs trwał od 24 kwietnia do 24 listopada 2017 r.

I etap konkursu polegał na przesłaniu pracy konkursowej do Kuratorium Oświaty w  Szczecinie, które przyznało nominacje placówkom w czterech kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum, technikum lub szkoła zawodowa. ZSP w Chojnie otrzymał nominację do Nagrody „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” w kategorii technikum lub szkoła zawodowa.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas uroczystej Gali w dniu 24 listopada 2017 r. w trakcie II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i  Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Kamila Góra

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji za najlepszą prezentację w województwie zachodniopomorskim w kategorii technikum lub szkoła zawodowa oraz Wyróżnienie Specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku. Wyróżnienie specjalne ma  charakter ogólnopolski i jest przyznawane jednej placówce w każdej kategorii.

Uroczystego wręczenia dyplomów i statuetek dokonali prof. dr hab. Zdzisław Ratajek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, członek Zarządu Targów Kielce Dariusz Michalak. W imieniu dyrektora ZSP w Chojnie nagrodę i wyróżnienie odebrali nauczyciele przedmiotów informatycznych mgr Kamila Góra i mgr inż. Krzysztof Janik.

 

mgr Kamila Góra

linki

galeria