Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24 – 28.04.2017 r. w ramach projektu „Europejskie staże” ERASMUS + czworo nauczycieli przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich wzięło udział w mobilności zawodowej w Institute of Tourism Studies na Malcie.

Szkolenie kadry nauczycieli na Malcie
w ramach projektu „Europejskie staże” ERASMUS +

    W dniach od 24 – 28.04.2017 r. czworo nauczycieli przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej. Szkolenie odbywało się w Institute of Tourism Studies na Malcie. Uczestnikami projektu byli również nauczyciele z hiszpańskiej szkoły zawodowej w Almeraya. Mobilność odbywała się  w formie ” job – shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć i codziennej pracy nauczycieli z instytucji goszczącej.
Celem projektu było podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.
Pierwszego dnia, po oficjalnym powitaniu, odbyła się konferencja poświęcona strukturze kształcenia zawodowego na Malcie, w Polsce i Hiszpanii. Każda grupa przedstawiła i omówiła system szkolnictwa zawodowego swojego kraju. Kolejnym punktem zajęć było zwiedzanie Institute of Tourism Studies ( ITS). Zaprezentowano bazę dydaktyczną szkoły: klasy lekcyjne, pracownię gastronomiczną oraz funkcjonujące w szkole zakłady gastronomiczne – kantynę i restaurację Pembroke Suite. W ramach kształcenia praktycznego w w/w obiektach uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe dotyczące sporządzania potraw i obsługi gości.

 

Następnego dnia uczestnicy mobilności obserwowali zajęcia lekcyjne dotyczące kultury maltańskiej, po których poszerzali swoją wiedzę zwiedzając stolicę Malty – Vallettę.

W środę miało miejsce spotkanie z koordynatorem d.s. praktyk z ITS, który przedstawił miejsca, czas i przebieg lokalnych i zagranicznych staży. Uczestnicy mobilności wymienili się doświadczeniami na ten temat. Po południu odbyły się ciekawe zajęcia języka angielskiego, przeznaczone dla osób dorosłych dokształcających się z zakresu turystyki. Ludzie z różnych zakątków świata opowiadali historie swojego pobytu na Malcie i planach na  przyszłość. Rozmawiano o tradycyjnych potrawach, zwyczajach i zabytkach Malty.

 

W kolejnym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielem ds. przygotowania i organizacji projektu „Valletta – Europejska Stolica Kultury 2018”. Jest to projekt, w którym wybrane przez Unię Europejską miasto może zaprezentować życie kulturalne miasta, regionu, państwa.
W tym dniu obserwowano zajęcia praktyczne uczniów gastronomii w Restauracji Pembroke Suite, podczas których przygotowywano hiszpańskie potrawy na zaplanowany uroczysty obiad. W trakcie zapoznano się z wyposażeniem pracowni, metodami pracy i przebiegiem procesu technologicznego.

W ostatnim dniu szkolenia odbyły się zajęcia w plenerze, polegające na zwiedzaniu Pałacu Inkwizytorki i Muzeum Morskiego w Birgu. Oglądanie zabytków połączone było z zajęciami praktycznymi z turystyki, podczas których uczniowie sprawdzali się w rolach przewodników.
Nasz tygodniowy staż zakończył się wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu w ITS oraz uroczystym pożegnaniem z grupą z Hiszpanii i goszczącymi nas nauczycielami z Malty.
Udział w mobilności był dla nas ciekawym i nowym doświadczeniem. Przyczynił się  do poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności, istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonalił nasze umiejętności językowe, zapewnił wzrost kompetencji społecznych i kulturowych. Zwiększył naszą pewność siebie i zmotywował do udziału w  kolejnych mobilnościach.

Nauczycielki przedmiotów
hotelarskich i gastronomicznych

linki

galeria