Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24-28.06.2019 wraz ze Stowarzyszeniem Douzelage w Chojnie realizowaliśmy projekt pt. „Drogowskazy światowych wyborów zawodowych” z programu Erasmus+, z partnerami z Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Litwy, Malty i Węgier.

Projekt pt. „Drogowskazy świadomych wyborów zawodowych”

W dniach 24-28 czerwca 2019 odbyła się wymiana młodzieży w ramach projektu w ramach programu Erasmus+, pt. „Drogowskazy światowych wyborów zawodowych” koordynowanego przez stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnychych w Chojnie. W projekcie wzięło udział 8 organizacji partnerskich z: Tryavny z Bułgarii, Koszeg z Węgier, Turi z Estonii, Agros z Cypru, Marsaskali z Malty, Rokiskis z Litwy, Holstebro z Danii oraz z Chojny.

Pierwszego dnia miały miejsce gry integracyjne oraz wystąpienia, polegające na przedstawieniu przez każdy kraj prezentacji o innym uczestniku projektu. Umożliwiło to poznanie kultur państw partnerów. Uczestnicy otrzymali zadanie, w którym musieli zebrać informacje od rówieśników z tej samej grupy wiekowej na temat pytań związanych z pracą.

Drugiego dnia informacje te zostały przedstawione i omówione podczas prezentacji wyników ankiet. Omawiane były również kwestie przedsiębiorczości. Nasi partnerzy wzięli też udział w grze miejskiej w Chojnie. Po tym wydarzeniu odbyły się zawody strzeleckie między przedstawicielami poszczególnych państw.

Podczas projektu odbyło się również spotkanie z Panią burmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy Chojna. Uczestnicy przedstawili cele projektu oraz rozmawiali o potrzebach młodych ludzi w naszym mieście.

W środę odbyły się kolejne zajęcia, podczas których zaprezentowano prezentacje na temat sposobu zakładania własnej działalności gospodarczej w krajach partnerskich. Następnie miały miejsce warsztaty podczas których było ustalane jakiego miejsca brakuje w Chojnie. Wieczorem odbył się wyjazd turystyczny do Szczecina.

Czwarty dzień skupiał się na zajęciach z doradcą zawodowym, podczas których były omawiane mocne i słabe strony oraz preferencje zawodowe. Uczestnicy napisali listy do władz lokalnych partnerów projektu dotyczące problemów zatrudnienia wśród młodych ludzi.

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z specjalistą od HR z firmy Volkswagen z Poznania, na którym poruszane były tematy rynku pracy oraz rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji siebie. Miał miejsce wyjazd na rynek w Osinowie Dolnym, którego celem była obserwacja biznesu oraz umiejętności handlowych. Projekt zakończył się uroczystą kolacją w restauracji Piastowska oraz rozdaniem świadectw ukończenia projektu.

Do celów projektu należało m.in.: rozwijanie wiedzy uczestników o rynku pracy, pomoc młodym ludziom w odnalezieniu własnej profesji, przygotowanie do prezentacji swojej osoby, umożliwienie poznania swoich mocnych i słabych stron w stosunku do danego zawodu, zdobywanie wiedzy na temat tworzenia własnej działalności gospodarczej, rozwijanie wiedzy o kulturze krajów partnerskich, kształcenie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie języka oraz przełamanie barier językowo-kulturowych.

 

Uczestnicy projektu

linki

galeria