Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25.01.2020 r. uroczyste zakończenie projektu „Akademia Młodego Prawnika”.

            W ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego czworo uczniów z klasy 2 a – kierunek humanistyczno – prawny, przez rok brało udział w projekcie „Akademia Młodego Prawnika” (POWR.03.01.00 – 00 – T082/18), wyłonionego w Konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00 – IP.08-00 – 3MU/18) „Trzecia Misja Uczelni”.

Realizowane podczas spotkań treści programowe oraz zakładane efekty uczenia, przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczniów w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych. Warsztatowa forma prowadzenia zajęć w małych grupach, pozwalała uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Zajęcia odbywały się  w  soboty, było to w sumie 16 zjazdów.

Projekt zakończył się 25 stycznia 2020 r. uroczystym pożegnaniem, gdzie wręczono uczestnikom dyplomy wraz z suplementami. Zakończył się rok ciężkiej, ale owocnej pracy naszych uczniów. Dyplomy otrzymali: Zuzanna Lorenc, Maja Turkiewicz, Jakub Kudłak i  Marcel Cacek.

mgr Edyta Krupa – Nadolny

linki

galeria