Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25.02.2021 r. uczniowie klasy 2ac LO uczestniczyli w wykładzie online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym”

 

25 lutego 2021 r. uczniowie klasy 2ac Liceum Ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno – prawnym i wojskowym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rewelacje z  reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym”. Dwugodzinny wykład, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, poprowadził dr Radek Wasilewski. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, między innymi, co to jest reklamacja, czym jest prawo konsumenckie, kim jest konsument oraz jakie są różnicę między gwarancją, a rękojmią.

Na początku wykładu Pan doktor wyjaśnił definicję reklamacji, następnie omówił cały tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. W kolejnym punkcie wyjaśnił, jakie prawa i w jakich przypadkach przysługują konsumentowi.

Kolejny punkt przedstawiony przez pana dr Wasilewskiego dotyczył zagadnienia, czym jest rękojmia, a czym gwarancja, w jakich okolicznościach możemy z nich korzystać, komu przysługują i na jakiej podstawie.

Rękojmia, a gwarancja różnią się inną odpowiedzialnością za towar oraz odmiennymi terminami dochodzenia roszczeń. W ramach rękojmi – za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, natomiast w ramach gwarancji – odpowiedzialność ponosi producent.

Uczniowie zostali zapoznani z terminami odstąpienia konsumenta od umowy, poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi, terminem liczonym od momentu zauważenia wady, okresem obowiązującym sprzedawcę z tytułu rękojmi.

Prowadzący, posługując się przykładami, omówił dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Podał nazwy, adresy oraz strony instytucji, gdzie możemy uzyskać informację oraz pomoc. Instytucje te udzielają bezpłatnych porad, związanych z naruszeniem interesów konsumentów.

Wiedza nabyta podczas wykładu okazała się interesująca i przydatna. Dotyczyła sytuacji, z  którymi często się spotykamy. Ważne by znać swoje prawa i obowiązki konsumenta. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

 

linki

galeria