Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25.04.2017 r. uczestniczyliśmy w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”. Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

III Festiwal Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych

     25 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięli udział w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”, zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Celem festiwalu była prezentacja działalności kół zainteresowań, prezentacja pasji indywidualnych uczniów, propagowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego oraz  wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.
Festiwal uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Cezary Hendryk, następnie głos zabrała Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w  Szczecinie dr Alina Tomaszewska. W przedsięwzięciu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, który wyraził uznanie dla opiekunów kół oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania poprzez działalność w kołach zainteresowań.

Podczas festiwalu działalność kół zainteresowań zaprezentowali uczniowie naszej szkoły działający w Szkolnej Grupie WOPR, Szkolnym Klubie Wolontariusza, Klubie Europejskim Douzelage, Klubie Honorowych Dawców Krwi, Szkolnym Kole PCK, Klubie Alternatywy Młodzieżowej, Kole Dziennikarskim oraz Kole Recytatorskim i Teatralnym.
Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria