Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25.05.2017 r. Patryk Kurpiel z kl. II TB zajął I miejsce w szkolnym konkursie budowlanym „Najlepszy murarz”.

Konkurs budowlany „Najlepszy murarz”

     W dniu 25 maja 2017 r. w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  szkolny konkurs budowlany „Najlepszy murarz”. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy II TB.

Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych, wymiana doświadczeń między uczniami, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności budowlanych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wprowadzenie elementów rywalizacji.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fragmentu komina według dokumentacji. Konkurs obejmował umiejętności praktyczne, zdobyte podczas nauki zajęć praktycznych zgodnie z programem nauczania i standardami egzaminacyjnymi. Sprawdzane były umiejętności z takich obszarów wymagań jak: planowanie czynności związanych z  wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonanie zadania z  zachowaniem przepisów BHP.

Wykonanie zadania przyniosło uczniom wiele satysfakcji, było nowym doświadczeniem i sprawdzianem przed egzaminem zawodowym, który odbędzie się  niebawem.
Tytuł najlepszego murarza zdobył Patryk Kurpiel. Zwycięzcy gratulujemy, a  wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za konstruktywną rywalizację.

mgr Joanna Rogacewicz
kierownik pracowni szkolnych

linki

galeria