Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25.08.2015 r. uczniowie klas IV TZ mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

          Uczniowie klas IV TZ mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.  – „Wyprawka szkolna”.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych  można odebrać u pedagogów szkolnych.

Do dnia 4 września 2015 r. uczniowie składają wnioski w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

– wyprawka szkolna – informacja

– oświadczenie

– oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Opieki Społecznej

– oświadczenie o osiągniętych dochodach

– oświadczenie o osiągniętych dochodach z prac dorywczych

– oświadczenie o otrzymywaniu alimentów

– oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów

– oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy

– oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

– wzór wniosku o dofinansowanie – dochód

– wzór wniosku uczniowie niepełnosprawni

– zarządzenie – termin składania wniosków – Wyprawka szkolna

– zaświadczenie o uzyskanych dochodach

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjny

linki

galeria