Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25.10.2017 r. w ramach programu Cyfrobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

 

W dniu 25 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w  ramach programu cyfrobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. W auli szkolnej zorganizowano spotkanie edukatora p.  Waldemara Howila z uczniami szkoły. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasa czwarta Technikum Budowlanego. Spotkanie dotyczyło cyberbezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na nich w sieci oraz sposobach zapobiegania tym  zagrożeniom.

 

Tego dnia uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego. Podczas zajęć zebrani chętnie włączali się w ćwiczenia i zadania zaprezentowane przez prowadzącego.

Edukator spotkał się również z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami, zwracając uwagę na pozytywy wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie nauczania, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji.

mgr Krzysztof Janik

linki

galeria