Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25.10.2018 r. wręczono Stypendia Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

 

 25 października 2018 roku podczas XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Jedenaścioro młodych ludzi, w tym pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w II półroczu 2017/2018 roku.

Dyplomy stypendystom wręczyli przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski oraz  wiceprzewodniczący p. Andrzej Szelążek.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali:

 

Natalia Bylewska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku biologiczno – chemicznym w ZSP w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez szkołę m.in. uczestniczyła w spotkaniach młodzieży na Malcie i w Belgii. Angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage, podejmowała działania charytatywne. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych. W Powiatowym Konkursie Ortograficznym zdobyła tytuł „Mistrza ortografii”. W wolnym czasie Natalia trenuje piłkę siatkową oraz dużo czyta, zwłaszcza powieści fantasy. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub pracować w laboratorium kryminalistycznym. Średnia ocen: 5,19

Gracjan Jasnos, uczeń klasy II technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk w  ZSP w Chojnie. Bierze udział w licznych konkursach osiągając sukcesy. Zajął m.in.  I  miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie, gdzie główną nagrodą był trzydniowy wyjazd studyjny do Brukseli oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym. Brał udział w Olimpiadzie Cyfrowej, w wojewódzkim konkursie „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”, reżyserując, nagrywając i montując spot wideo przeciwdziałający odbieraniu sobie życia przez młode osoby. Aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez szkołę. W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate – Cloud Fundamentals i  po  zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. Z  zaangażowaniem uczestniczył w projekcie „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, gdzie wziął udział w kursie szkoleniowym nt. przeciwdziałania nietolerancji i  przemocy, odbywającym się w Koszeg na Węgrzech. Współredaguje szkolną gazetę „Wióry”, angażuje się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Pasje Gracjana to  podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka i  lotnictwo cywilne. Średnia ocen: 5,11

 

Anita Orszulak, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych w ZSP w Chojnie. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zdobywała nowe doświadczenia zawodowe podczas czterotygodniowego stażu na Malcie Jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. W ramach realizacji tego projektu uczestniczyła w  kursie barmańskim oraz cross – sellingu i up – sellingu. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza, brała udział w akcji oddawania krwi organizowanej przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Aktywnie działa w kole teatralno – recytatorskim, uczestniczyła przygotowaniach polsko – niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach chojeńskich Dni Integracji i Ekumenizmu. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W  przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen: 5,21.

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w  ZSP w Chojnie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konkursach związanych z branżą hotelarską. Zajęła V miejsce w międzywojewódzkim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” oraz III miejsce w  etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem Szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”, intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Uczestniczyła w projekcie „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” odbywając czterotygodniowy staż w Anglii, pogłębiając i zdobywając nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. Po maturze chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,44.

Natalia Ziembowska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, w ramach realizowanych przez szkołę projektów uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży, m.in. na Malcie. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” oraz  V  miejsce w finale tego konkursu. Reprezentowała szkołę w Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, otrzymując w kategorii indywidualnej wyróżnienie za zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. W ramach koła teatralno – recytatorskiego uczestniczyła w szkolnych przedstawieniach. Natalia swoją przyszłość wiąże głównie z geografią i śpiewaniem. Średnia ocen: 5,06.

Nagrodzonym gratulujemy otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.

mgr Hanna Leszczyńska

linki

galeria