Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25.11.2019 r. rozpoczęcie kursu językowego na platformie OLS przez uczestników projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE NA PLATFORMIE OLS

 

W dniu 25 listopada 2019 r. w ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 27 uczniów, zrekrutowanych do wyjazdu na staże zagraniczne, rozpoczęło kurs językowy  na platformie OLS (Online Linguistic Support – Wsparcie Językowe Online).

 

Uczestnictwo w kursie ma na celu zainteresować oraz  zmotywować uczestników projektu do większego wysiłku językowego oraz pomóc im podnieść poziom znajomości języka angielskiego, którym będą posługiwali się w okresie trwania 4-tygodniowych staży w przedsiębiorstwach na Malcie, Węgrzech i w Anglii. Kolejnym celem pracy z platformą jest podniesienie jakości mobilności edukacyjnej, a także zmierzenie wpływu programu Erasmus+ na umiejętności językowe.

Uczniowie z Technikum Zawodowego kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz po raz pierwszy biorący udział w projekcie uczniowie z Branżowej Szkoły I st kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie samodzielnie pracują na platformie
w domu przez ok. 20 minut dziennie. Wyniki całotygodniowej pracy są konsultowane i omawiane na zajęciach  w grupach z nauczycielem języka angielskiego p. Leszkiem Lejmanem. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy wg zawodów. Spotkania odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy.

Kurs jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Swoje umiejętności językowe uczniowie mogą ćwiczyć logując się z dowolnego miejsca. Erasmus+ OLS jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi przeglądarkami i dostępny z urządzeń mobilnych. Zawiera zarówno zajęcia interaktywne, jak i do samodzielnej nauki, które umożliwiają zwiększenie biegłości oraz opanowanie języka.

Aby przystąpić do kursu uczestnicy wypełnili wstępny test poziomujący. Składał się on z czterech części: słownictwa, gramatyki, słuchania oraz czytania. Test ten umożliwił tej tzw. „inteligentnej platformie” dostosowanie poziomu poszczególnych zadań do umiejętności i możliwości uczniów. Wyniki testu pokazały jak wygląda poziom ich biegłości językowej w Skali Rady Europy od A1 – początkujący do C1 – zaawansowany we wszystkich czterech kategoriach osobno oraz razem.

Po powrocie z mobilności wszyscy uczestnicy wypełnią test ewaluacyjny, który pozwoli sprawdzić jaki postęp poczynili dzięki swojej systematycznej pracy z platformą.

Alicja Linkiewicz

linki

galeria