Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

25-30.04.2023 r. w ramach projektu „Europejskie staże” z programu Erasmus+, Pan Krzysztof Janik zrealizował staż w formie job shadowing w firmie TCTC na Malcie.

Job shadowing – Malta

 

W ramach mobilności programu Erasmus+ Job shadowing, w dniach od 25 do 30 kwietnia 2023 r. odbyłem mobilność w firmie TCTC Malta Computer School na Malcie. W ramach stażu zapoznałem się z działalnością firmy, strukturą organizacyjną firmy, zakresem obowiązków stażystów (bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.), organizacją stanowiska pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zostałem zapoznany ze strukturą kształcenia zawodowego na Malcie. Zapoznałem się z oprogramowaniem używanym w TCTC. Poznałem kulturę maltańską. Obserwowałem pracę stażystów w zawodzie technik informatyk. Konfigurowałem sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Obserwowałem zajęcia praktyczne uczniów w pracach projektowych, zasadach wykonania aplikacji, projektowania stron WWW, działań związanych z realizacją projektu strony WWW. Odbyłem dyskusję z uczestnikami stażu. W czasie stażu odbyła się również dyskusja i ewaluacja wśród polskich uczestników Job shadowing.

mgr Krzysztof Janik

linki

galeria