Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta matematyki w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta matematyki w ramach programu „Aktywna tablica”

 

26 marca 2021 r., w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, nauczyciele matematyki i fizyki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie uczestniczyli w lekcji otwartej matematyki, prowadzonej przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie Panią Agnieszkę Ciszewską. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Temat lekcji: Zdarzenia losowe – obejmował zakres materiału z podstawy programowej matematyki.

Podczas zajęć prowadząca wykorzystywała tablicę internetową OpenBoard oraz “slajdy” z zadaniami – przygotowanymi w programie GeoGebra oraz Word. Omówiono między innymi zdarzenie losowe, zdarzenia wykluczające się, zdarzenia przeciwne. Uczniowie określali przestrzeń zdarzeń elementarnych, sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń losowych, wskazywali pary zdarzeń przeciwnych i pary zdarzeń wykluczających się.

 

 

mgr Gustaw Cedro

linki

galeria