Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

24.03.2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Obrona konieczna, czy, kiedy i przed kim możemy się bronić” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład “Obrona konieczna, czy kiedy i przed kim możemy się bronić”

 

24 marca 2021 r. w godzinach od 12.00 do 13.30 uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1 i 2 LO, o kierunku humanistyczno – prawnym, pod opieką pana Grzegorza Michasiuka i pani Gabrieli Lasowskiej. Tematem tego spotkania była “Obrona konieczna, czy kiedy i przed kim możemy się bronić”. Spotkanie poprowadził pan Konrad Burdziak – doktor nauk prawnych, suicydolog, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Na wstępie pan doktor omówił czym jest obrona konieczna, co na temat obrony koniecznej mówi doktryna i prawo karne Art.25 KK. Kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem granic obrony koniecznej. Każdy człowiek ma prawo do obrony swojego bezpieczeństwa. W ramach obrony koniecznej można stosować różne środki obrony, jednak muszą być one proporcjonalne do okoliczności ataku. Czym więc jest obrona konieczna i kiedy przekracza się jej granice?

Obrona konieczna przed bezprawnym zamachem jest prawem gwarantowanym przez  obowiązujący w Polsce Kodeks karny z 1997 roku. Zgodnie z art. 25 k.k.: Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na  jakiekolwiek dobro chronione prawem. Przepisy karne wymagają, aby środki obrony nie przekraczały granicy konieczności w zakresie siły i rodzaju, czyli aby były konieczne dla  odparcia zamachu. Osoba odpierająca zamach musi działać w celu jego odparcia, co  zakłada świadomość zamachu i wolę obrony dobra zaatakowanego. Jeżeli działania podjęte w ramach obrony koniecznej nie odpowiadają stawianym im wymogom i powodują naruszenie dobra napastnika: życia, zdrowia, czci i mienia, to wówczas następuje przekroczenie granic obrony koniecznej. Przekroczenie takie ma miejsce, gdy środki lub  sposoby obrony były niewspółmierne do niebezpieczeństwa zamachu.

Następnie zostały przedstawione oraz przeanalizowane dwa zdarzenia. Uczestnicy, na  podstawie przedstawionej sytuacji w formie krótkiego filmiku, mieli za zadanie wyrazić swoją opinię, wypełniając ankietę. Pytania dotyczyły między innymi kwestii czy oskarżony działał w granicach obrony koniecznej, czy powinien zostać uniewinniony?, a może oskarżony przekroczył granice obrony i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Odpowiedzi były różne, dzięki temu wywiązała się burzliwa dyskusja połączona z  zadawaniem pytań. Wspólnie zostały wyjaśnione omawiane kwestie.

Odpowiedzi zostały przedstawione w formie graficznej na wykresach. Czas przeznaczony na  spotkanie nie wyjaśnił oczywiście wszystkich kwestii związanych z podjętym tematem, ale zdecydowanie przybliżył nam zagadnienie. Przekonaliśmy się też, jak trudno jest podjąć decyzję i decydować w tak ważnych sprawach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria