Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.03.2021 r. uczniowie klas TI ukończyli kurs System kontroli wersji Git.

KURS SYSTEM KONTROLI WERSJI GIT

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniu 26 marca 2021 r. 20 uczniów 3 i 4 klasy Technikum Zawodowego kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyło 8-godzinny kurs e-learningowy z zakresu „System kontroli wersji Git”.

Jego zasadniczym celem było wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień.

Prowadzący kurs w bardzo ciekawy sposób wprowadził uczniów w zagadnienia teoretyczne: wprowadził ich do kontroli wersji, omówił historię systemu, instalację, konfigurację, uzyskiwanie pomocy, tworzenie i pobieranie repozytorium, tworzenie wpisów do historii i przeglądanie jej oraz cofanie zmian.

Po przyswojeniu części teoretycznej, przystąpiono do realizacji części praktycznej. Uczniowie w systemie przećwiczyli wszystkie zagadnienia, które poznali w części teoretycznej, następnie rozpoczęli pracę ze zdalnymi repozytoriami, przećwiczyli tagowanie. poznali Git Branching (tworzenie branchy, menedżerowanie i zarządzanie branchami zdalne branche i Rebase) oraz scenariusze pracy z Gitem (praca w środowisku rozproszonym; Workflow w środowisku rozproszonym; Gitflow; Schowek; przepisywanie Historii).

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem oraz ciekawością poruszali się po nowym, dla większości z nich,  programie. Jednogłośnie uznali, że praktyczna umiejętność korzystania z Git jest jedną z najważniejszych cech dobrego programisty oraz że jest to bilet do lepszego świata programistycznego.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz nabyciem nowych kompetencji są zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wszystkich uczestników.

 

Alicja Linkiewicz

 

 

 

 

 

linki

galeria