Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.03.2021 r. zakończenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO

 

W ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 26 marca 2021 r. odbyły się ostatnie zajęcia indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w których wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.

Uczestnicy po zrealizowaniu zajęć, zgodnie z założeniami programu posiedli wiedzę na temat własnych zasobów zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron, wartości oraz predyspozycji zawodowych. Poznali system edukacji i inne formy uczenia się, umieją wyszukiwać informacje o placówkach kształcenia. Poznali rynek pracy, wiedzą jak poruszać się po nim, adaptować do niego, jakie strategie stosować w aktywnym poszukiwaniu, utrzymywaniu i zmiany pracy. Rozumieją konieczność ciągłego kształcenia, rozumieją jak ważna w dzisiejszych czasach jest ideologia uczenia się przez całe życie.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria