Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.04.2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem,

 i tak zawsze aż do końca.

Joseph Conrad

 

26 kwietnia 2019 r. w ZSP w Chojnie uroczyście pożegnani zostali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek oraz Technikum Zawodowego i Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy. Jeszcze tylko egzamin maturalny, dla  niektórych egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, i tegoroczni trzecio i czwartoklasiści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pozostaną jej historią. I tutaj wkrada się smutna nuta, która towarzyszyła spotkaniu. Nie może być jednak mowy o żalu, kiedy wspominamy, ileż szkoła zyskała dzięki wielu spośród opuszczających ją uczniów, którzy podczas tego uroczystego apelu zostali wyróżnieni i nagrodzeni.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 w auli szkolnej, zgodnie z ceremoniałem, wejściem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu narodowego.

Jako pierwsza abiturientów żegnała Pani Dyrektor: „Cieszcie się z tego, co posiadacie, radujcie się z każdej chwili, którą przeżyliście i przeżywacie, zapomnijcie o przykrościach, chwilach złych. Wspominajcie czas szkoły ciepło, choćby dlatego, że jest to czas Waszej młodości”. Tradycyjnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa ukończenia szkoły uczniom wyróżnionym, tym, którzy uzyskali 100% frekwencję oraz wyróżniającym się aktywnością i pracą na rzecz szkoły oraz złożyła podziękowania za trud pracy nauczycielom pełniącym obowiązki wychowawców.

Absolwenci wyróżnieni w nauce dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

 

Wśród absolwentów znalazło się wiele osób, które w sposób szczególny angażowały się  w  życie szkolne, imprezy i uroczystości, działały m.in. w Samorządzie Uczniowskim, młodzieżowej grupie WOPR, Europejskim Klubie Douzelage, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, reprezentowały szkołę w Poczcie Sztandarowym, udzielały się artystycznie, angażowały się w promocję szkoły, czy też osiągały sukcesy sportowe i w konkursach. Wszyscy Ci abiturienci otrzymali upominki i podziękowania, a szczególnym ich wyrazem był dedykowany absolwentom walc a – moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Kai Wąchały. Podniosłym, pełnym wzruszeń i wspomnień, momentem uroczystości było wręczanie przez  wychowawców świadectw ukończenia szkoły uczniom poszczególnych klas. Absolwenci klasy mundurowej otrzymali dodatkowo zaświadczenia ukończenia „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

W roku szkolnym 2018 / 2019 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

III abd LO – wychowawca mgr Renata Czubak

III c LO – wychowawca mgr Marek Bednarz

IV BI – wychowawca mgr Anna Jabłońska – Wróbel

IV HŻ – wychowawca mgr inż. Justyna Sumara

Po odebraniu nagród, gratulacji, życzeń i świadectw absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły. Ślubowali: służyć swojej ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, godnie reprezentować szkołę, nie odmawiać pomocnej dłoni kolegom / absolwentom naszej szkoły. Przedstawiciel absolwentów Julia Sawicka w imieniu wszystkich kończących szkołę podziękowała za nieocenioną pomoc, udzielone wsparcie i zrozumienie w czasie edukacji – dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.

 

Tradycyjnie, swoich kolegów pożegnali uczniowie, którzy jeszcze pozostają w murach szkoły, ale dla których sukces innych jest piękną motywacją do własnej pracy. Przewodnicząca SU Amelia Kasperek wygłosiła mowę pożegnalną, a muzycznie żegnała abiturientów Natalia Ziembowska.

 

Drodzy absolwenci!

Życzymy Wam osiągnięcia tego najbliższego celu, jaki sobie stawiacie,

czyli zdania matury,

a następnie życiowej mądrości, udanego i szczęśliwego życia.

Kochajcie siebie, abyście potrafili kochać innych,

dajcie z siebie choć trochę innym, jeżeli chcecie żyć dla siebie.

Dziękujemy Wam za lata spędzone w naszej szkole!

 

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria