Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta elementów kryminalistyki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Lekcja otwarta z elementów kryminalistyki w ramach programu „Aktywna tablica”

 

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z elementów kryminalistyki, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Lekcję na temat: Daktyloskopia – budowa i rodzaje śladów linii papilarnych przeprowadziła Pani mgr Agnieszka Pawlaczyk. Stacjonarnie w lekcji uczestniczyli uczniowie klasy 2dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki. Obserwatorami zajęć, poprzez aplikację Ms Teams, byli nauczyciele współpracujący ze szkołą w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Podczas lekcji uczniowie zostali zapoznani z właściwościami, budową i rodzajami wzorów linii papilarnych. Na koniec zajęć uczniowie wykonali ćwiczenie praktyczne, mające na celu wyszukanie 12 minucji na materiale dowodowym i porównawczym odcisków palców.

 

 

mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria