Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.09.2016 r. w internacie odbyły się warsztaty integracyjne.

Warsztaty integracyjne w internacie

 

,,Nie osiąga się pełni poprzez odcinanie części samego siebie, lecz przez integrację przeciwieństw.”
C.G. Jung

Integracja grupy jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego ucznia, szczególnie na początku roku szkolnego. Niełatwym momentem staje się również dla niego czas, kiedy po  raz pierwszy zamieszkał w internacie.
Dzięki warsztatom integracyjnym, które odbyły się 26 września 2016 r., w internacie ZSP w Chojnie, uczniowie mogli poznać się wzajemnie, co pozwoliło im na lepsze zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku. Poprzez aktywny udział w różnorodnych zadaniach nawiązywały się wzajemne kontakty, kształcono umiejętność mówienia o sobie w  grupie, budowania zaufania. Warsztaty zorganizowały pani Magdalena Zagajewska – psycholog szkolny oraz pani Dorota Szwiec – kierownik internatu.

Uczniowie w bardzo ciekawy i dowcipny sposób przedstawiali się używając ulubionej potrawy, koloru, bohatera, samochodu, zwierzęcia. Pracowali w konkurencyjnych grupach, przy hipotetycznym wydobywaniu diamentów z kopalni, przez co dostrzegli, jak ważna jest  współpraca oraz jak łatwo stracić zaufanie drugiej osoby.

Zadaniem, które pozwoliło na obserwacje procesów grupowych wśród uczestników warsztatów, było wyplątanie się z ,,pajęczej sieci”. Uczniowie musieli mieć zasłonięte oczy, zaś pomocą służyło troje obserwatorów. Podczas tego ćwiczenia wyłoniono liderów, oponentów, komentatorów oraz osoby współpracujące. Celem zadania było wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Ostatnim ćwiczeniem warsztatów integracyjnych była ,,giełda wartości”. Uczniowie zapisali na kartkach po 5 wartości istotnych w ich życiu, następnie wrzucali je do wspólnej puli, z której losowali również 5 kartek z wypisanymi wartościami. Każdy, bez użycia słów, musiał uzyskać swoje wcześniej wypisane wartości.
Punktem kulminacyjnym warsztatów było podsumowanie. Jednym z wniosków, do  którego doszli uczestnicy warsztatów, jest wyjątkowość i niepowtarzalność każdego człowieka, dlatego tak ważny jest wzajemny szacunek i pomoc.

Podczas wielu zadań, uczniowie musieli wykazać się umiejętnością pracy w grupie, humorem, spostrzegawczością. Panowała ciepła i miła atmosfera, a twórczej pracy towarzyszył gwar rozmów oraz radosny śmiech.
Przeprowadzone warsztaty pozwoliły uczniom na rozwijanie umiejętności budowania pozytywnych relacji grupowych, akceptacji wobec siebie i innych oraz budowania poczucia bezpieczeństwa.

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w warsztatach, uśmiech, wspaniałą współpracę i kreatywną zabawę. Życzymy Wam, aby rozpoczęty proces integracyjny nie został zamknięty, a chwile które są przed Wami pozwoliły na efektywną naukę, miły pobyt w internacie i rozsądne usamodzielnienie się.

mgr Dorota Szwiec
mgr Magdalena Zagajewska

linki

galeria