Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.09.2018 r. uczniowie kl. II c LO i III c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. II c LO i III c LO

w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

26 września 2018 r. kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, uczestniczący w  projekcie pilotażowym MON, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w oparciu o bazę instruktorsko – dydaktyczną 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji programu we wrześniu, kadeci wzięli udział w  szkoleniu z musztry ogólnowojskowej, w trakcie której ćwiczono i doskonalono umiejętności: organizowania zbiórek, występowania, przemarszu krokiem zwykłym i  defiladowym w kolumnie marszowej.

Doskonalono walkę w bliskim kontakcie, poprzedzoną rozgrzewką. Kadeci ćwiczyli postawy do walki, uderzenia i kopnięcia oraz obronę przed ciosami i kopnięciami.

Odbyły się również zajęcia z łączności, podczas których kadeci trenowali wymianę korespondencji przy pomocy radiostacji plecakowych.

Podczas wojskowego dnia szkoleniowego odbyły się również zajęcia ze szkolenia medycznego. Przeprowadzono symulacje udzielania pierwszej pomocy medycznej rannemu na polu walki.

Po zrealizowaniu wszystkich zagadnień, zaplanowanych w czasie wojskowego dnia szkoleniowego, uczniowie udali się w drogę powrotną do Chojny.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria