Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.10.2022 r. kadeci kl. 1 c LO i kl. 4 c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne kl. 1 c LO i kl. 4 c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym

 

26 października 2022 r. kadeci klasy 1 c LO Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz  klasy 4 c LO Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych wzięli udział w  zajęciach praktycznych, realizowanych w jednostce patronackiej – 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Uczniowie klasy 4 c LO realizowali zagadnienia dotyczące musztry, taktyki i szkolenia strzeleckiego. Utrwalali umiejętności celowania przy pomocy urządzenia treningowego Cyklop, wykonując łączne czynności do strzelania.

W ramach powtórzenia do zajęć z taktyki, doskonalili sposoby pokonywania terenu, szyki patrolowe i sposoby poruszania się. Podczas zajęć musztry wykonywane były przemarsze, zbiórki oraz oddawanie honorów.

Kadeci klasy 1 c LO OPW, podczas zajęć musztry, wykonywali zbiórki, maszerowali całym pododdziałem, ćwiczyli występowanie, wstępowanie oraz zmianę ugrupowania. W czasie zajęć taktycznych, realizowany był temat: przygotowanie żołnierza do działania na polu walki oraz  techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych.

Uczniowie ćwiczyli przygotowanie uzbrojenia, sprzętu wojskowego i wyposażenia do  działania na polu walki. Doskonalili podstawowe sygnały dowodzenia, przemieszczania się  żołnierza po polu walki oraz technik pokonywania terenu (indywidualnie i w zespole dwuosobowym).

Po zakończonych ćwiczeniach, z bagażem nowej wiedzy i umiejętności, kadeci obu klas udali się w drogę powrotną do szkoły.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria