Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

26.11.2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

26 listopada 2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”. Szkołę w konkursie reprezentowało 18 uczniów z klas drugich i trzecich LO oraz z klasy 4 TH. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 pytań, metodą jednokrotnego wyboru (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie opisowe (od 0 do 8 punktów). Maksymalna liczba punktów do  zdobycia to 38. Dziesięć pytań testowych należało wykonać na podstawie załączonej mapy topograficznej.

Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursie:

 1. Kacper Perliński – kl. 3 d LO
 2. Jakub Dziewiątka – kl. 3 d LO
 3. Marcel Sobczyński – kl. 3 d LO
 4. Aleksandra Con – kl. 3 d LO
 5. Hubert Groszewski – kl. 3 dp LO
 6. Szymon Laskowski – kl. 3 dp LO
 7. Piotr Podniesiński– kl. 2 a LO
 8. Kacper Wiergowski – kl. 2 a LO
 9. Michał Orłowski – kl. 2 a LO
 10. Adrianna Majda – kl. 2 a LO
 11. Sandra Gutowska – kl. 2 c LO
 12. Wiktoria Klimela – kl. 4 TH
 13. Agata Wroniewska – kl. 4 TH
 14. Dagmara Ogórek – kl. 4 TH
 15. Agnieszka Lorenc – kl. 4 TH
 16. Dominika Jaworska – kl. 4 TH
 17. Wiktoria Sembera – kl. 4 TH
 18. Paulina Michałowska – kl. 4 TH

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2022 r. – szkoła otrzyma imienną listę wszystkich uczestników wraz z punktacją.

 

Szkolny opiekun konkursu

mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria