Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27.01.2023 r. w kl. 1 c LO odbyła się lekcja wychowawcza na temat cyberprzemocy.

„Cyberprzemoc” – lekcja wychowawcza w klasie 1 c LO

 

27 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej budynku nr 2 odbyła się lekcja wychowawcza w kl. 1 c LO na temat cyberprzemocy. Lekcję przeprowadził uczeń tej klasy – Bartosz Jakubik. Nad prawidłowym przebiegiem lekcji czuwał wychowawca klasy mgr  Łukasz Makowski. Uczeń Bartosz Jakubik przygotował prezentację multimedialną, aktywnie angażował klasę w dyskusje oraz omawiał wszelkie aspekty prawne, związane z  cyberprzemocą. Klasa wyciągnęła wnioski z lekcji, a przy podsumowaniu – nagrodziła kolegę wielkimi brawami.

Uczniowi gratuluję kreatywnego podejścia do lekcji, natomiast klasie dziękuję za rzetelne podejścia do tematu lekcji wychowawczej.

mgr Łukasz Makowski

linki

galeria