Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27.04.2012 r. uroczyście pożegnaliśmy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego.

Uroczyste pożegnanie absolwentów LO i TZ

Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, 
póki nie stanie u celu.

John Ronald Reuel Tolkien

 

Jak co roku, wraz z końcem kwietnia, mury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie opuścił kolejny rocznik absolwentów. W piątek 27 kwietnia,  w obecności  rodziców, dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów z młodszych klas uroczyście pożegnano 91 abiturientów Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek oraz 86 abiturientów Technikum Zawodowego im. popr. Ryszarda Kuleszy.
Część oficjalna rozpoczęła się o godz.1200 w auli szkolnej. Uroczystość prowadził wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Leszczyński. Po wprowadzeniu pocztów i odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiła zmiana asysty pocztu sztandarowego. Ceremoniał przekazania poprowadził opiekun pocztu mgr Marek Łągiewczyk.

Po tym pięknym akcencie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk. Pani Dyrektor podsumowała szczególne osiągnięcia i sukcesy uczniów. Podsumowując okres nauki szkolnej podkreśliła zmiany nie tylko w osobowości, ale przede wszystkim w umiejętnościach i wiadomościach zdobywanych przez młodych ludzi kształconych w ZSP Nr 1 w Chojnie. Podziękowała absolwentom za trud nauki oraz wszelką aktywność podjętą na rzecz szkoły, nauczycielom pełniącym obowiązki wychowawców za zaangażowanie, które zaowocowało sukcesami uczniów, rodzicom za trud włożony w wychowanie uczniów  i wspieranie szkoły.

Następnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne i nagrody książkowe uczniom, którzy  zasłużyli na nie bardzo dobrymi wynikami w nauce. Wyróżnieni abiturienci złożyli podpisy w Księdze Pamiątkowej Najlepszych Absolwentów Szkoły.

Po wręczeniu wyróżnień Pani Dyrektor złożyła absolwentom życzenia bardzo dobrych wyników na egzaminach, powodzenia w rozpoczynanym właśnie przez nich dorosłym życiu oraz tego, aby w kolejny etap swojego życia wkraczali z zaangażowaniem i pasją.
Dyplomy oraz nagrody otrzymali również ci absolwenci, którzy osiągali sukcesy w konkursach i olimpiadach, działali aktywnie na rzecz szkoły w samorządzie, szkolnym wolontariacie, sporcie, brali udział w licznych przedsięwzięciach i projektach międzynarodowych godnie reprezentując szkołę na zewnątrz.

Kluczowy moment uroczystości stanowiło wręczenie świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum wszystkim absolwentom. Uczniowie klas drugich w humorystyczny sposób przedstawiali charakterystyki absolwentów poszczególnych klas, a wychowawcy uroczyście po raz ostatni wyczytywali listy uczniów, którzy zajmowali kolejno miejsca na środku sali. Następnie wychowawca wręczał świadectwa ukończenia szkoły. Wspólne pamiątkowe zdjęcie każdej klasy kończyło tę część uroczystości.


Klasa III a LO

 


Klasa III b LO

 


Klasa III c LO

 


Klasa IV TOUG

 


Klasa IV TH

 


Klasa IV TI

 


Klasa IV TB

W tym roku  mury szkoły opuścili uczniowie klas:
III a LO – wychowawca mgr Krzysztof Pośniak,
III b LO – wychowawca mgr Barbara Dybczak,
III c LO – wychowawca mgr Marek Bednarz,
IV TOUG – wychowawca mgr Anna Jabłońska-Wróbel,
IV TH – wychowawca mgr Izabela Barylska,
IV TI – wychowawca mgr Kamila Góra,
IV TB – wychowawca mgr Agata Motyl.

Dopełnieniem tak ważnego wydarzenia było uroczyste ślubowanie absolwentów, którzy przyrzekali dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz nie splamić jej honoru. Ceremoniał ślubowania poprowadził nauczyciel mgr Krzysztof Pośniak, a rotę ślubowania w imieniu absolwentów odczytał Remigiusz Kałużniak.

 

Sami absolwenci podziękowali też swym wychowawcom i nauczycielom. Piękne kwiaty i towarzyszące im życzenia były wyrazem wdzięczności młodych ludzi dla tych, którzy prowadzili ich po krętych nieraz ścieżkach szkolnego życia. W imieniu maturzystów nauczycieli i młodszych kolegów i koleżanki pożegnała Patrycja Tyczyńska.
W imieniu uczniów klas młodszych życzenia i słowa pożegnania skierowała do maturzystów przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Anita Górska.

Uroczystość kończyły indywidualne podziękowania i rozmowy absolwentów z nauczycielami. Nie zabrakło wzruszeń, podziękowań, życzeń …

Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze i egzaminach maturalnych. Przekraczajcie granicę między szkołą a studiami i pracą z optymizmem i wiarą we własne możliwości. Z pasją i sukcesami zdobywajcie nowe drogi ku wiedzy…

Droga wybiega zawsze w przód,
spod pro­gu, gdzie początek ma.
Odeszła już daleko tak.
Podążać za nią ile sił
muszą ochocze sto­py me,
aż doj­dzie na roz­legły trakt,
gdzie celów wiele spla­ta się.
A stamtąd kędy? …

linki

galeria