Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27.04.2016 r. odbyło się podsumowanie zadań zrealizowanych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja.

„Jeżeli potrafisz coś wymarzyć
Potrafisz także to osiągnąć”

Walt Disney

 

Podsumowanie realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja

            27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się  podsumowanie zadań  zrealizowanych w ramach  Ogólnopolskiego  Konkursu  Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku Pracy – III edycja, do którego przystąpiła nasza szkoła.
W  spotkaniu udział wzięli   Starosta Powiatu  Gryfińskiego – pan Wojciech Konarski,   Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Justyna Michalska, Menadżer hotelu Piast  w Cedyni i restauracji Piastowska w Chojnie – pani Jolanta Zalewska,  Redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej – pan Robert Ryss, Dyrektor ZSP w Chojnie – pani Adriana Salamończyk, Wicedyrektor ds. dydaktycznych – pani Agnieszka Bylewska, Wicedyrektor ds. wychowawczych – pani Małgorzata Limanówka, Kierownik Szkolenia Praktycznego – pani Monika Kowalska, pedagog szkolny – pan Aleksander Lizak, Kierownik Gospodarczy – pan Rafał Czubik, nauczyciele: pani Iza Barylska, pani Kamila Góra, pani Bianka Małysz – Lewandowska, pani Katarzyna Skotnicka,  pani Justyna Sumara, pani Emilia Skrzypa, pani Andżelika Szkuciak,  pan Adam Bachów, pan  Krzysztof Janik oraz przedstawiciele  uczniów z klasy II i III TI, II TB, III TŻ, III ZSZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, II i III WZ w zawodzie fryzjer.

Organizatorami podsumowania były: pani Emilia Skrzypa i pani Dorota Szwiec.
Zebranych  przywitała Dyrektor Szkoły Adriana Salamończyk, dziękując przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia. Pani Dyrektor  przybliżyła  ideę  konkursu, a następnie poprosiła  o poprowadzenie dalszej części spotkania panią Dorotę Szwiec, doradcę zawodowego  i koordynatorkę konkursu.

Pani Dorota Szwiec przedstawiła cele i zadania konkursu, które przyjęła na siebie szkoła przystępując do konkursu. Celem konkursu było zwiększenie aktywności szkół      w kierunku dostosowywania kształcenia  zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.
Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą   w Warszawie. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie realizację 10 zadań, których wykonanie oceniane było przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″.
Szkoły, które wzięły udział w konkursie mogą otrzymać tytuł  „Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy”  pod warunkiem uzyskania   co najmniej 80 punktów (na 100 możliwych) za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu. Konkurs realizowany był od 5 października 20015 r. do 5 kwietnia 2016 r.

W dalszej części spotkania pani Dorota Szwiec przedstawiła prezentację multimedialną, która zawierała opis zadań realizowanych podczas trwania konkursu.

  Omawiając poszczególne zadania pani Dorota Szwiec przedstawiła zwycięzców konkursów, które były realizowane podczas trwania  Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy.
W Konkursie Umiejętności Zawodowych I miejsce zajęła drużyna z technikum informatycznego (opiekunowie pani K. Góra i pan K. Janik), II miejsce, drużyna z ZSZ     w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, (opiekun pan   A. Bachów),  III miejsce zajęła drużyna z technikum budowlanego, (opiekun pani   A. Szkuciak) wyróżnienie przypadło drużynie z ZSZ w zawodzie fryzjer (opiekun pani  D. Szwiec) Pani Szwiec poprosiła zwycięskie drużyny o krótkie przedstawienie produktów, które brały udział w konkursie.

Drużyna z technikum informatycznego

 

Drużyna ZSZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


Drużyna z technikum budowlanego

 

            Warto dodać, że podczas spotkania można było obejrzeć produkty, które przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, z technikum hotelarskiego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie z ZSZ w zawodzie stolarz.

Technik hotelarstwa

  

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

ZSZ – stolarz

 

W konkursie „Moja wymarzona praca”  komisja wyłoniła trzy najciekawsze prace autorstwa: Barbary Matuszak z kl. II TH (praca literacka), Patryka Werwińskiego      z kl. II  TH  (praca literacka)  i Michała  Palczyńskiego z  kl. II  TI (praca plastyczna).
Kolejnym konkursem ogłoszonym podczas trwania projektu był konkurs: „Jakie możliwości zatrudnienia mam po  skończeniu szkoły? – analiza rynku pracy”
Spośród 8 analiz, które wpłynęły od uczniów,  komisja wybrała 3 analizy autorstwa: Anity Orszulak  z  kl. I TŻ, Klaudii Augustynowicz z  kl. III TŻ oraz Sandry Burdzy z  kl.  I WZ.
Pani Dorota Szwiec poprosiła panią Dyrektor Adrianę Salamończyk o wręczenie nagród dla uczniów biorących udział w wymienionych  konkursach.

Poniżej fotorelacja z wręczenia nagród.

     Po wręczeniu nagród, koordynator konkursu pani Dorota Szwiec, wyraziła słowa uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie podczas realizacji zadań konkursowych. Podziękowania skierowała również do Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców, pracodawców, którzy wzięli udział w realizacji zadania konkursowego oraz pracowników szkoły, którzy pomagali przy organizacji konkursu.

            Kończąc spotkanie pani Dorota Szwiec, jako myśl przewodnią konkursu zacytowała słowa J. Korczaka:
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało”

Pani Szwiec, podkreśliła, że w kształceniu zawodowym właśnie chodzi o to, aby uczniów coś naprawdę zajmowało i interesowało, bo tylko wtedy efekt ich pracy będzie widoczny.
Na zakończenie podsumowania zadań realizowanych podczas konkursu, głos zabrał Starosta Powiatu Gryfińskiego, pan Wojciech Konarski, który podziękował za zaproszenie    i wyraził uznanie za pomysł przystąpienia do konkursu.
Pan Starosta pogratulował zwycięzcom wszystkich konkursów a nauczycielom  i uczniom podziękował, że  z takim  zaangażowaniem  przystąpili do realizacji zadań konkursowych oraz wykazali się dużą kreatywnością.

Po wystąpieniu pana Starosty, pani Dorota Szwiec zaprosiła wszystkich na poczęstunek, który przygotowali uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie z technikum hotelarskiego pod kierunkiem pani I. Barylskiej, pani B. Małysz – Lewandowskiej, pani K. Skotnickiej, pani J. Sumary i pani M. Zarzyckiej.
Był to również swoisty pokaz umiejętności zawodowych, za który uczniom   i nauczycielom serdecznie dziękuję.

Koordynator konkursu
mgr Dorota Szwiec

linki

galeria