Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27.04.2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

 

Przyszłość ma wiele imion.

Dla słabych ma imię niemożliwe,

dla nieśmiałych nieznane,

myślący i walczący nazywa ją ideałem.

Victor Marie Hugo

 

27 kwietnia 2018 r., podczas uroczystego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, pożegnano uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek i klas czwartych Technikum Zawodowego oraz Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy. Obok tegorocznych absolwentów, ich rodziców, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ksiądz Kanonik Jan Zalewski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Wąchała.

Rozpoczętą zgodnie z ceremoniałem, w obecności sztandaru szkoły, uroczystość prowadziła Aleksandra Lizurej – uczennica klasy II c LO. Atmosfera spotkania była jak zwykle bardzo ciepła i rodzinna. Był to czas podsumowań oraz pożegnań. Były kwiaty, radość i łzy wzruszenia.

W związku z nieobecnością Pani Dyrektor Adriany Salamończyk, Pani Wicedyrektor Agnieszka Bylewska uroczyście powitała przybyłych oraz odczytała słowa Pani Dyrektor skierowane do absolwentów, kończące się życzeniami: Życzę Wam Drodzy Absolwenci pozytywnych wyników na maturze, ale przede wszystkim dobrze przeżytego życia, bo żyje się  tylko raz, ale jeśli żyje się właściwie, to raz wystarczy. Pani Dyrektor złożyła podziękowania za trud pracy nauczycielom pełniącym obowiązki wychowawców.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki oraz osiągnęli 100% frekwencję otrzymali z  rąk Pani Wicedyrektor nagrody i wyróżnienia oraz dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

Pani Wicedyrektor przekazała również absolwentom życzenia w imieniu Starosty Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego oraz Zarządu. Wraz z życzeniami powodzenia na  maturze, każdy z absolwentów otrzymał od organu prowadzącego pamiątkowy długopis.

Niezależnie od tego kim się jest, co się robi w życiu, te chwile, na koniec szkoły średniej pozostają głęboko w sercu. Dlatego niech to piękne wspomnienie czasu przeżytego tutaj w tej szkole pozostanie w was i pielęgnujcie spotkania rocznikowe, pamięć o swoich profesorach, katechetach. (…) Szczęść Boże już na tej dorosłej drodze życia – tymi słowami żegnał absolwentów Ksiądz Jan Zalewski.

Pięknym podsumowaniem trzech lub czterech lat nauki w szkole był ten moment uroczystości, w którym opiekunowie szkolnych organizacji i kół zainteresowań wręczali absolwentom pamiątkowe dyplomy oraz upominki za sukcesy w konkursach i olimpiadach, zaangażowanie w życie szkoły, m.in. reprezentowanie szkoły w Poczcie sztandarowym, działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, Europejskim Klubie Douzelage, szkolnej gazecie Wióry, kole teatralnym, Klubie Alternatywy Młodzieżowej. Tak wielu uświetniało nasze uroczystości muzycznie, angażowało się  w  promocję szkoły, osiągało sukcesy sportowe.

Ważnym punktem uroczystości, pełnym emocji i dumy, było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Wychowawcy, z nieukrywanym wzruszeniem, odczytywali listy absolwentów, którym towarzyszyły na przemian łzy i uśmiech. Absolwenci klasy mundurowej III c LO otrzymali dodatkowo certyfikaty ukończenia szkolenia w ramach współpracy wojsk lądowych z instytucjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

W roku szkolnym 2017/2018 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

III bd LO – wychowawca mgr Edyta Daszkiewicz

III c LO – wychowawca mgr Marek Łągiewczyk

IV BI – wychowawca mgr inż. Krzysztof Janik

IV HŻ – wychowawca mgr Krzysztof Pośniak

Nie zabrakło też ślubowania absolwentów, które poprowadził mgr Krzysztof Pośniak. Za  pracę i opiekę dyrekcji i nauczycielom, pracownikom szkoły, w imieniu absolwentów, podziękowała Justyna Leszczyńska. Tradycyjnie, swoich kolegów pożegnali uczniowie, którzy jeszcze pozostają w murach szkoły, a dla których sukces innych jest piękną motywacją do własnej pracy.

To była wspaniała, wzruszająca uroczystość. Kolejny rocznik młodzieży opuścił szkolne mury i wkroczył w nowy etap w życiu.

 

Drodzy Absolwenci,

życzymy Wam, by doświadczenia zdobyte w naszej szkole

dodały wam odwagi, wiary w siebie

 i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu.

Nie traćcie nigdy swoich marzeń!

 

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria