Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27.06.2014 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca 2014 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Na uroczystość przybyli: Starosta Gryfiński – Pan Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego – Pani Barbara Rawecka, Starszy Cechu – Pan Krzysztof Motyka, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Barbara Andrzejczyk. Przybyli rodzice, uczniowie i kadra nauczycielska.

Po wprowadzeniu sztandarów i uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, głos zabrała Pani Dyrektor, mgr Adriana Salamończyk. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że mijający właśnie rok szkolny był bardzo pracowity i że na wakacje zasłużyli zarówno nauczyciele jak i  uczniowie. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała za wytężoną pracę i pogratulowała wyników w nauce, zwłaszcza uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Wśród nagrodzonych za wysoką średnią ocen znaleźli się: Nyczaj Bartosz, Truong Dong Lin, Gajowski Michał, Juścińska Katarzyna, Prus Justyna, Jackowska Alicja, Kołodziej Małgorzata, Fira Sara, Cedro Maciej, Daszkiewicz Mikołaj, Połukord Natalia, Piotrowska Malwina, Bielak Jolanta, Śliwińska Natalia, Górniak Agnieszka, Tołłoczko Sandra, Bancewicz Mateusz, Dróżdż Patrycja, Grzegórzek Paulina, Sobczak Edyta, Ceglarek Małgorzata, Gładkowska Karolina, Krystofiak Alicja, Moćko Klaudia, Myszogląd Paulina, Ziętek Aleksandra, Wróbel Łukasz, Dziura Joanna, Pawłowska Oliwia, Nowacka Natalia, Podbereska Zuzanna, Cieślak Anna, Karpicki Rafał, Sokołowsk Ewa, Wiśniewska Natalia, Stamblewski Krzysztof, Chański Adrian, Noga Kamil, Sarecki Krystian, Białek Bartosz, Mikuć Mateusz.

Spośród wszystkich szczęśliwców, którzy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej, znaleźli się uczniowie ze 100% frekwencją w roku szkolnym 2013/2014. Byli to: Karolina Garczyńska, Ziętek Aleksandra, Hnatiuk Daria, Szyszka Konrad, Gładkowska Barbara, Mordyl Olga, Marczak Daria.
Po wręczeniu nagród głos zabrała Pani Joanna Nowak, kierownik pracowni szkolnych. Przedstawiła Starszego Cechu, Pana Krzysztofa Motykę i prowadziła ceremonię pasowania na  czeladników uczniów i absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Głos zabrała również Pani Barbara Andrzejczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców, która złożyła dyrekcji, nauczycielom i uczniom życzenia wspaniałych wakacji i wręczyła kwiaty Pani mgr Agnieszce Bylewskiej, wicedyrektor szkoły.
Po tej części uroczystości nastąpił moment nagrodzenia uczniów za udział w konkursach, olimpiadach i za wszelką aktywność na rzecz szkoły. Nauczyciele wręczyli uczniom nagrody i dyplomy za udział w konkursach, miedzy innymi: w konkursach związanych z Dniem Europy, Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, III Szkolnym Konkursie Wiedzy o Religiach, Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Być przedsiębiorczym”, „Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach”, „Konkursie Wiedzy Prawno – Ekonomicznej”, konkursie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Najciekawsze konstrukcje na świecie”, „Najlepszy murarz”, Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno – Środowiskowym „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, konkursie „Dzień Bezpiecznego Internetu”, Ogólnopolskim Konkursie „25 lat działalności Senatu RP w Wolnej Polsce”. Ponadto Pan mgr Marek Bednarz wręczył świadectwa uczestnikom szkolenia ogólnowojskowego z bytowania w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych, Pani mgr Anna Jabłońska – Wróbel wręczyła dyplomy za udział w projekcie Młodzież w działaniu – Europejski Tydzień Młodzieży, a Pan mgr Grzegorz Michasiuk nagrodził klasy za udział w Dniu Sportu.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego uczennica kl. II c LO – Karolina Gładkowska, podsumowała mijający rok szkolny. Następnie klasy rozeszły się do sal na ostatnie spotkanie z wychowawcą i na rozdanie świadectw. Plac apelowy w mgnieniu oka stał się pusty. Rozpoczęły się upragnione wakacje!

 

mgr Aneta Żurawska – Rusek

linki

galeria