Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27.09.2016 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków.

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków to coroczne święto języków, ustanowione w 2001 roku z  inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. W ramach obchodów, do  800  milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są  przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków, niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy  pozaszkolnej. Podejmowane są również starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

W tym roku również nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Języków, tak  by promować różnorodność językową wśród naszych uczniów. 27 września na lekcjach odbywały się zajęcia poświęcone bogactwu językowemu i kulturowemu Europy. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę plakatów przygotowanych przez klasy nt. krajów Europy, stworzyć wspólnie obraz pokazujący dzisiejszą, wielokulturową Europę.

Uczniowie mieli okazję wziąć udział w konkursie ze znajomości różnych języków i kultur. Zdobywali punkty udzielając odpowiedzi na pytania nauczycieli z różnorodnych dziedzin.

Największą wiedzą na temat języków, znanych postaci, zabytków Europy wykazali się  reprezentanci klasy 1 abd. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w Dniu. Oczywiście zachęcamy do nauki języków obcych nie tylko w  Europejskim Dniu Języków 🙂 .

mgr Leszek Lejman

linki

galeria