Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27.09.2022 r. kadeci kl. 1 c LO i 4 c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia praktyczne kl.1 c LO i kl. 4 c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym

 

27 września 2022 r. kadeci kl. 1 c LO (OPW) oraz kl. 4 c LO (CWKM) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

Szczególne znaczenie miały zajęcia, w których uczestniczyła klasa pierwsza, rozpoczynająca swoją przygodę z wojskiem. Klasa 1 c LO jest pierwszym w historii szkoły Oddziałem Przygotowania Wojskowego, na którego utworzenie szkoła otrzymała zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wynika to z faktu, że MON wygasza program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, jednocześnie wprowadzając Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć, jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, a w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w  społeczeństwie.

W zajęciach uczestniczyli także uczniowie klasy 4 c LO, którzy kontynuują naukę w ramach CWKM, kończąc powoli szkolenie. W związku z tym, iż mamy do czynienia z dwoma różnymi programami nauczania, jak również różnymi poziomami posiadanej wiedzy i doświadczenia, obie klasy szkolone były tego dnia osobno. Klasa pierwsza OPW rozpoczęła zajęcia od  zapoznania się z historią jednostki patronackiej, czyli 5 Pułku Inżynieryjnego, poprzez  zwiedzanie sali tradycji, przedstawienia dokonań Pułku oraz realizowanych zadań bieżących. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się na plac, gdzie realizowali, zgodnie z programem nauczania, zajęcia z musztry. Podczas zajęć uczniowie przyswajali wiedzę dotyczącą postawy zasadniczej i swobodnej, wykonywania zwrotów, oddawania honorów, maszerowania, biegu oraz zatrzymywania się. W drugiej części zajęć musztry zespołowej realizowali: wykonywanie zbiórek, marsz pododdziałem, występowanie i wstępowanie. Ponadto tego dnia odbyły się zajęcia ze szkolenia medycznego. Uczniowie zostali zapoznani z  zasadami postępowania w razie wypadku, zasadami udzielania pierwszej pomocy, wyposażeniem apteczki, zasadami bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego. W ramach szkolenia logistycznego poznawali linie wyposażenia.

Uczniowie klasy 4 c LO (CWKM) realizowali, w ramach szkolenia strzeleckiego, ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej. Doskonalili umiejętności takie jak: wykonywanie łącznych czynności do strzelania z karabinka, zmiany stanowisk ogniowych i postaw strzeleckich, podstawową normę szkolno-bojową – przygotowanie się do strzelania, ćwiczenia w obserwacji (wykrywanie, rozpoznawanie i określanie odległości oraz wskazywanie celów). Ponadto, w ramach zajęć, ćwiczyli swoje umiejętności przy wykorzystaniu trenażera Cyklop. W trakcie zajęć kadeci ćwiczyli działania taktyczne pojedynczego żołnierza, sekcji dwuosobowej, sekcji czteroosobowej oraz realizowali scenariusze różnych działań taktycznych. Podczas szkolenia z musztry doskonalili zastosowanie, indywidualnie i  zespołowo, elementów musztry, wykonywanie czynności musztry na komendę, zasad musztry podczas uroczystości państwowych i szkolnych, zachowanie się w obecności symboli narodowych i wojskowych. Na koniec dnia szkoleniowego, po ciekawym i pracowitym dniu, udali się w drogę powrotną do szkoły.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria