Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27.11. 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje do IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny etap szkolny

 

W dniu 27 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się szkolne eliminacje do IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy młodzieży w zakresie form cyberprzemocy, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz zapobiegania chorobom zakaźnym, szczególnie HIV/AIDS.

W wyniku eliminacji szkolnych została wyłoniona 3 – osobowa drużyna uczniów, którzy otrzymali najwyższą punktację: Natalia Ziembowska z kl. I bd LO, Dawid Piotrowski z kl. I BI oraz Emil Krawiec z kl. I MZ. Uczniowie będą reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w finale IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego, który odbędzie się w naszej szkole 1 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w budynku nr 2, w sali nr 5.

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Patronat nad  konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria