Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27-30.05.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych ukończył kurs obsługi obrabiarek konwencjonalnych – frezarek/tokarek.

KURS OBSŁUGA OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH – TOKARZ/FREZER DLA NAUCZYCIELA

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczestniczył w kursie obsługi obrabiarek konwencjonalnych – tokarz/frezer w stopniu OBR. Kurs trwający 40 godzin odbył się w dniach 27-30.05.2019 r. i został zorganizowany w EMT SYSTEMS – Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach.

Kurs miał na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestnika poprzez nabycie kwalifikacji w zakresie obsługi obrabiarek konwencjonalnych. Podczas kursu zrealizowano zagadnienia i tematy z zakresu samodzielnej pracy na obrabiarkach tradycyjnych – tokarkach i frezarkach; analizy dokumentacji technicznej; prowadzenia prawidłowych pomiarów warsztatowych.

Podczas  zajęć kursant, pod nadzorem prowadzących dr inż. Tomasza Wali i dr inż. Grzegorza Dyrbusia, miał za zadanie wykonać produkt, którym była figura szachowa – wieża.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymał dwujęzyczny, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria