Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

27 – 31.03.2017 r. odbył się Tydzień Języków Obcych.

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”
Frank Smith

Tydzień Języków Obcych
27 – 31 marca 2017 r.

    Tegoroczny Tydzień Języków Obcych odbył się w dniach od 27 do 31 marca pod  hasłem „Przysłowia mądrością narodu”. Celem wszelkich aktywności podejmowanych w  tym tygodniu było zapoznanie uczniów z różnymi przysłowiami i powiedzeniami w języku angielskim i niemieckim, dostrzeżenie różnic i podobieństw w dosłownym ich tłumaczeniu oraz przyswojenie tych najpopularniejszych.

Pierwszego dnia przysłowiowych mądrości, prezentowano wizualizację przysłów i  powiedzeń w języku angielskim w postaci prezentacji multimedialnej przygotowanej przez  mgr Kamilę Nowak. Prezentacja zawierała 100 najpopularniejszych tzw. idiomów i   powiedzeń używanych w krajach anglojęzycznych. Dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie wizualizację przysłów, zachęcamy do pobrania prezentacji tutaj (link do prezentacji multimedialnej pt.: „100 Idioms & Proverbs – visualisation”).
Grupy języka niemieckiego prezentowały niemieckie przysłowia na wesoło w formie gier i zabaw.

Wizualizacja przysłów miała na celu zainspirować uczniów do przedstawienia wybranych przez siebie powiedzeń w formie plakatów, które były wykonywane drugiego dnia Tygodnia Języków Obcych. Plakaty były przygotowywane nie tylko jako obrazowa prezentacja danego przysłowia, lecz również jako udział w konkursie plastycznym. Zwieńczeniem konkursu była wystawa prac na parterze w budynku nr 1 30.03.2017 r.

Trzeci dzień Tygodnia Języków Obcych to wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez  aktywizującą metodę nauki: grę w domino. Zadaniem uczniów było ułożenie domina zawierającego 100 przysłów i powiedzeń w danym języku.

Czwartek 30.03.2017 r. jako czwarty dzień Tygodnia Języków Obcych, to wystawa prac plastycznych obrazujących wybrane przez uczniów powiedzenia oraz rywalizacja w grupach w quizie sprawdzającym znajomość omawianych przysłów. Quiz polegał na rozwiązaniu rebusów obrazkowych, podaniu angielskiej nazwy przysłowia oraz jego polskiego odpowiednika. Osoby chcące sprawdzić się w znajomości przysłów angielskich, zachęcamy do pobrania quizu tutaj (link do pobrania quizu pt.: „Idioms & Proverbs – quizz”).
Praca, która wygrała konkurs plastyczny, autorstwa uczennicy Darii Tyrki z klasy 2TŻ.

Ostatni dzień Tygodnia Języków Obcych to klasowe kalambury na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego przedstawiające wylosowane przysłowia.

Zespół nauczycieli języków obcych dziękuje serdecznie wszystkim uczniom aktywnie biorącym udział w zajęciach oraz wyraża nadzieję, iż część z przedstawionych przysłów zagości w pamięci uczniów na dłużej.
Nad organizacją i przebiegiem tegorocznego Tygodnia Języków Obcych czuwała mgr  Kamila Nowak.

mgr Kamila Nowak

linki

galeria