Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.02.2016 r. braliśmy udział w uroczystych obchodach 71. rocznicy wkopania pierwszego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie.

Udział Pocztu Sztandarowego i Samorządu Uczniowskiego
w uroczystościach 71. rocznicy wkopania pierwszego polskiego
słupa granicznego nad Odrą w Czelinie

W niedzielę 28 lutego br. Poczet Sztandarowy i Samorząd Uczniowski ZSP w Chojnie wziął udział w uroczystych obchodach 71. rocznicy wkopania pierwszego słupa granicznego nad Odrą w Czelinie.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Chorąży – Jakub Surowiecki, asysta – Julia Łagiewczyk, asysta – Aleksandra Szurgocińska (pod opieką pana Leszka Lejmana) i Samorząd Uczniowski w składzie: Justyna Leszczyńska, Katarzyna Grabowicz i Oskar Klimas (pod opieką pani Emili Skrzypy).
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Czelinie odprawionej w  intencji ojczyzny i pamięci poległych saperów  poprowadzonej przez proboszcza Marka Szczuckiego.

Po mszy, w asyście kampanii honorowej i orkiestry wojskowej, wszyscy przybyli na uroczystości, udali się pod pomnik upamiętniający pierwszy polski słup graniczny nad Odrą, gdzie wysłuchano przemówienia burmistrza Mieszkowic, pana Andrzeja Salwy oraz por. Adama Niedźwieckiego, kombatanta (uczestnik wydarzeń sprzed 71 lat). Następnie odczytano apel poległych przygotowany prze żołnierzy z 5. Pułku Inżynieryjnego im gen dyw. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie.

Na zakończenie uroczystości władze samorządowe, służby mundurowe, kombatanci, radni, sołtysi, delegacje szkół i instytucji, goście oraz mieszkańcy, złożyli przed obeliskiem kwiaty i zapalili znicze.

Po oficjalnych uroczystościach odbył się poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czelina. Każdy z przybyłych mógł skosztować przepysznej grochówki.

mgr Emilia Skrzypa
mgr Leszek Lejman

linki

galeria