Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.02.2018 r. odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

 

W tym roku nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do Olimpiady Wiedzy o Biznesie i  Innowacjach, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem Olimpiady było upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze  szczególnym uwzględnieniem innowacji. Organizatorem Olimpiady był Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Zakres tematyczny obejmował: pojęcia związane z przedsiębiorczością, zarządzanie firmą i ludźmi, marketing, tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Olimpiada składała się z trzech etapów. Pierwsze dwa etapy – to test wielokrotnego wyboru, wypełniany online w szkołach macierzystych. Trzeci etap to rozwiązanie zadania typu case’y w zespołach uczniowskich.

W dniu 28 lutego 2018 r. w ZSP w Chojnie odbył się I etap Olimpiady, do której przystąpiły: Kinga Hrycaj ( kl. III TH), Kamila Pisanko ( kl. I b LO), Magdalena Bielanin (  kl.  II  b LO) i Weronika Firląg ( kl. II b LO).

W szkolnej Komisji konkursowej zasiadali: mgr Emilia Skrzypa i mgr inż. Krzysztof Janik.

Niestety zakres tematyczny tegorocznej Olimpiady okazał się dla naszych uczestniczek zbyt trudny i na tym etapie musieliśmy zakończyć udział w rywalizacji.

mgr Emilia Skrzypa

linki

galeria