Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.02.2019 r. Ida Rumbuć, Natalia Ziembowska, Anita Orszulak i Gracjan Jasnos otrzymali Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego.

STYPENDIA RADY POWIATU W GRYFINIE

 

28 lutego 2019 roku podczas V sesji Rady Powiatu w Gryfinie w Sali konferencyjnej miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Czworo uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w I półroczu 2018/2019 roku.

Dyplomy stypendystom wręczył przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski. Stypendia otrzymali:

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa.

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Angażuje się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza, uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych. Była współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem debaty „Czym jest dla ciebie wolność?” w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. Jest członkiem szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczestniczyła w quizie wiedzy o  zawodach, zajmując drużynowo drugie miejsce. Ida intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. W  wolnych chwilach lubi czytać książki o tematyce kryminalistycznej. Interesuje się  zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. W przyszłości chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,17.

Natalia Ziembowska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno – ekonomicznym. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. W ramach koła teatralno – recytatorskiego brała udział w szkolnych przedstawieniach, była członkiem Samorządu Szkolnego oraz angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Jest pracowita i ambitna, z dużym zaangażowaniem rozwija swoje pasje, wiedzę i  umiejętności. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim i regionalnym. Brała udział w I etapie ogólnopolskiego konkursu Geo – planeta oraz w wojewódzkim drużynowym konkursie Pomorska Liga Historyczna. Zajęła I miejsce w Festiwalu Piosenki Wojennej i Niepodległościowej oraz I miejsce w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej, uczestnicząc w finale tego konkursu w Krakowie. Zdobyła także III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Chrześcijańskiej. Otrzymała też wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” w Szczecinie oraz w konkursie Kolęd i Pastorałek. W wolnym czasie Natalia spełnia swoje marzenia – uczy się grać na keyboardzie. Swoją przyszłość wiąże z Akademią Sztuk Teatralnych lub Wydziałem Geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Średnia ocen – 5,11.

Anita Orszulak, uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Cechuje się sumiennością i rzetelnością w wypełnianiu obowiązków szkolnych. W pierwszym półroczu uzyskała 100% frekwencję. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i  Żywności. Zakwalifikowała się także do etapu okręgowego XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Anita jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza. Działa w kole teatralno – recytarorskim, była współorganizatorką polsko – niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach Dni Integracji i Ekumenizmu w Chojnie. Współorganizowała i uczestniczyła w debacie „Czym jest dla ciebie wolność?” w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W  przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen – 5,00.

 

Gracjan Jasnos, uczeń II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, z sukcesami reprezentuje szkołę w licznych konkursach,. Jest m.in. laureatem wojewódzkiego konkursu plastyczno – multimedialnego Tolerancja – jestem na TAK!”. Zakwalifikował się do II etapu ogólnopolskiej Olimpiady Cyfrowej i aktualnie przygotowuje się do kolejnego etapu. Awansował również do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Pomorska Liga Historyczna, którego wyniki poznamy w maju. Gracjan otrzymuje stypendium naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”. Uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate – Cloud Fundamentals i po zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. W ramach tego  projektu odbył również staż w lokalnej firmie jako informatyk, gdzie zyskał nowe doświadczenia i umiejętności. Gracjan jest uczestnikiem realizowanego przez szkołę projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”. Uczestniczy także w  wykładach na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym roku szkolnym Gracjan bierze udział w programie Cisco Networking Academy, przygotowując się do międzynarodowego egzaminu IT  Essentials. Od dwóch lat realizuje innowację pedagogiczną „Od algorytmu do programu”, zgłębiając wiedzę z zakresu programowania strukturalnego i obiektowego. Razem z grupą uczniów i nauczycieli tworzy szkolną gazetę „Wióry”, w której jest redaktorem naczelnym. Działa również aktywnie w zarządzie Klubu Europejskiego „Douzelage”. Jest  przewodniczącym Samorządu Klasowego. Gracjan to uczeń bardzo inteligentny i  kreatywny, ale też skromny i wrażliwy. Jego hobby to podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka oraz lotnictwo cywilne. W przyszłości chciałby dalej kształcić się w kierunku informatycznym, rozwijać swoje pasje i  zainteresowania. Średnia ocen – 5,00.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Hanna Leszczyńska

linki

galeria