Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.02.2019 r. reprezentacja ZSP w Chojnie zajęła I miejsce w XII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie.

XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE
POD HONOROWYM PATRONATEM
PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

 

W dniu 28 lutego 2019 r. odbył się po raz dwunasty Powiatowy Konkurs Wiedzy o  Europie, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Konkurs od siedmiu lat jest objęty honorowym patronatem przez prof. Bogusława Liberadzkiego – posła do Parlamentu Europejskiego. W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny uczniów ze szkół powiatu gryfińskiego. W tym roku udział w konkursie wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Chojnie, Szkoły Podstawowej w Nawodnej i  ZSP w Chojnie.

Konkurs składał się z kilku części. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test, w  drugiej zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy geograficznej, historycznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, potraw i  znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne – charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część wyróżniała się ciekawymi pomysłami. Mogliśmy podróżować wirtualnie po  Włoszech, Estonii, Czechach, a także popróbować knedli ze śliwkami z kuchni czeskiej.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw naszego kontynentu.

Uczestników oceniała komisja w składzie:

– pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, który uczestniczy w pracach jury od pierwszego konkursu,

– pani Krystyna Leddin – pracownik Biblioteki Publicznej w Chojnie,

– pani Anna Szczepańska – Dudzik – profesor US, w ramach współpracy z Instytutem Historii i  Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyniki konkursu

I miejsce zajęła drużyna ZSP w Chojnie w składzie: Oskar Klęczar, Jakub Kudłak i Michał Rojkowski (opiekun pani Danuta Perz),

II miejsce – drużyna z SP nr 1 w Chojnie w składzie: Kaja Jaworska, Adam Barcz, Dominik Pierzgalski (opiekun -pani Anita Porczyńska),

III miejsce – drużyna z SP nr 2 w Chojnie: Amelia Olejnik, Andrzej Barcz i Piotr Podniesiński (opiekun – pani Eliza Juzyszyn – Szprejda),

IV miejsce – drużyna z SP w Nawodnej w składzie: Martyna Orszulak, Weronika Padoł i  Maja Szeptycka (opiekun – pani Agnieszka Bekierska).

Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, książkami oraz upominkami od patrona konkursu – prof. Bogusława Liberadzkiego. Poczęstunek przygotowały klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych pod opieką nauczycieli zawodu. Zdjęcia wykonała Kamila Błoch – uczennica naszej szkoły.

Koordynatorkami konkursu były: mgr Danuta Perz i mgr Gabriela Lasowska.

mgr Danuta Perz

linki

galeria