Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.02.2022 r. Pani Agnieszka Pawlaczyk laureatką konkursu w ramach projektu EkoBarkod.

Pani Agnieszka Pawlaczyk laureatką konkursu
w ramach projektu EkoBarkod

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego ogłosiło konkurs, skierowany do  nauczycieli, którzy uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu EkoBarkod. Celem konkursu było dzielenie się doświadczeniem i popularyzacja wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy zdobytej podczas warsztatów, które odbyły się  w ramach projektu EkoBarkod. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie autorskiej pracy konkursowej zawierającej konspekt zajęć z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na warsztatach. Prace miały uwzględniać narzędzia oraz metody i formy pracy, umożliwiające podnoszenie kompetencji uczniów. Przy ocenie nadesłanych prac, pod uwagę były brane walory merytoryczne, poprawność przygotowanego konspektu, autorski charakter koncepcji opracowania, oryginalność pracy, język przekazu i jego zrozumiałość, wykorzystanie ciekawych środków dydaktycznych oraz efekty działania konspektu.

W konkursie brało udział 9. nauczycieli z  9. szkół.  Troje nauczycieli otrzymało nagrodę w postaci mikroskopu z  wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz drobne upominki dla uczniów, a wśród nich Pani Agnieszka Pawlaczyk,  nauczycielka biologii i kryminalistyki w naszej szkole.

Serdeczne gratulacje i podziękowania.

linki

galeria