Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.02-26.06.2020 r. uczennice technikum ukończyły kurs animator czasu wolnego

ANIMATOR CZASU WOLNEGO – KURS WYZWALAJĄCY MILIONY ENDORFIN

 

Kurs animator czasu wolnego, który odbył się w terminie 28.02-26.06.2020 r. z całą pewnością można nazwać najbardziej uśmiechniętym i wyzwalającym endorfiny kursem zrealizowanym przez ZSP w Chojnie w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ. Uczestniczyło w nim 20 uczennic klas TH.

Kurs miał za zadanie przygotowanie uczestniczek do prowadzenia różnorodnych form animacji czasu wolnego. W ramach kursu uczestniczki miały zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne w realizacji działań animacyjnych i zajęć kreatywnych.

W programie kursu znalazły się zagadnienia z zakresu: pojęcia czasu wolnego, jego efektywnego wykorzystywania, funkcji oraz potrzeb edukacyjnych; pojęcia animacji i animatora – zadań, podziału, cech animacji, wad i zalet pracy oraz profilu osobowościowego animatora; zawodu animatora – wymagań, wymiaru pracy, możliwości zarobkowych oraz zatrudnienia; aspektów psychologicznych – stresu do występów przed grupą, sztuki komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, promowania swojego programu; bezpieczeństwa w pracy animatora – pierwsza pomoc przedmedyczna oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Najwięcej emocji dostarczył program części praktycznej: gry i zabawy dla zróżnicowanych grup wiekowych.

Kursantki początkowo z dystansem podchodziły do zajęć, jednak z każdym kolejnym wyzwaniem, zadaniem, zabawą lody pękały i tak jak obiecał na początku kursu instruktor praca zamieniła się w czystą radość.

Na zakończenie kursu uczennice otrzymały upominek – zestaw startowy animatora oraz certyfikat ukończenia kursu i nabycia nowych umiejętności. Kurs wyłonił kilka talentów animacji. Instruktorzy zaproponowali również współpracę najbardziej zaangażowanym i wyróżniającym się młodym animatorkom.

 

 

Alicja Linkiewicz

 

linki

galeria