Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.04.2016 r. Wiktor Hadała został laureatem półfinału XVII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego.

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego
„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

28.04.2016 r. uczeń klasy I b Liceum Ogólnokształcącego Wiktor Hadała został laureatem półfinału XVII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Już po raz siedemnasty Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego zorganizowało konkurs geologiczno-środowiskowy.    I etap konkursu – półfinał polegał na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden   z zaproponowanych tematów. Praca Wiktora Hadały została wysoko oceniona przez organizatorów konkursu. Jury kwalifikuje do finału prace, w których uczniowie nie tylko wykazują się zdolnością pozyskiwania encyklopedycznych wiadomości zdobywanych  z różnych źródeł, ale także przedstawiają interpretację tych wiadomości oraz własne opinie   i wykazują się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych.
12 maja 2016 r. Wiktor będzie uczestniczył w II etapie finału regionalnego, rozwiązywał test sprawdzający jego ogólną wiedzę geologiczną.
Zwycięzca II etapu  konkursu reprezentuje region (woj. zachodniopomorskie i lubuskie) w finale ogólnopolskim.
Życzę Wiktorowi dalszych sukcesów w zmaganiach konkursowych!

Warto podkreślić, że w ubiegłorocznej edycji konkursu uczeń naszej szkoły Mikołaj Gajowski reprezentował szkołę w finale ogólnopolskim zdobywając IV miejsce w kraju.

                                                                                                             Szkolny opiekun konkursu
mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria