Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.04.2017 r. drużyna ZSP w Chojnie zajęła V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Klas Mundurowych „Silni Sportem” w Akademii sztuki Wojennej w Warszawie.

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych „Silni Sportem” w Akademii sztuki Wojennej w Warszawie

     28 kwietnia 2017 roku, w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych pod hasłem „Silni Sportem”. Regulamin olimpiady przewidywał udział ośmioosobowych drużyn ze szkół w Polsce, prowadzących klasy mundurowe.  W Olimpiadzie  wzięła udział drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w składzie: Mateusz Barczyk, Jakub Hefka, Kamil Kowalski, Błażej Koziniec, Patrycja Matusiak, Julia Sawicka, Tomasz Sosnowski i Marcin Stasiński. Do Olimpiady uczniów przygotował szkolny koordynator klas mundurowych mgr Marek Bednarz oraz opiekun szkolnej  grupy WOPR mgr Marek Łągiewczyk. Funkcję lidera i opiekuna grupy młodzieży pełnił mgr  Aleksander Lizak.

 

Oprócz ZSP w Chojnie  na zaproszenie organizatora odpowiedziało jeszcze 10  szkół prowadzących klasy mundurowe, objętych patronatem Akademii Sztuki Wojennej.  W zmaganiach uczestniczyła również w ramach programu Erasmus+ reprezentacja  studentów  z Bułgarii,  Litwy, Macedonii, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Turcji i Węgier.

Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał adiunkt wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr Andrzej Soboń. Tuż po otwarciu odbyło się  spotkanie liderów grup, a następnie rozpoczęły się konkurencje:  ratownicze holowanie osoby tonącej w  basenie, tor przeszkód, składający się z biegu z bronią  slalomem, przewrotu w przód, skoku przez kozła, czołgania się i przetransportowania poszkodowanego oraz turniej w piłkę halową. Każda konkurencja była punktowana według osiągniętych wyników czasowych i wygranych lub przegranych meczy.

Po ciężkiej i emocjonującej rywalizacji nastąpiło ogłoszenie wyników. Drużyna  ZSP w Chojnie zajęła V miejsce.  Olimpiada zakończyła się wspólnym obiadem w kantynie studenckiej. Była okazją do integracji uczniów klas mundurowych z całej Polski, a także kolejnej wizyty uczniów w Akademii Sztuki Wojennej, sprawującej patronat nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

linki

galeria