Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.04.2021 r. przystąpiliśmy do programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

„e-WF sprawność i zdrowie”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przystąpił do programu „e-WF prawność i zdrowie”, który pomaga wszystkim uczniom aktywnie wrócić do szkoły. Program składa się z dwóch modułów:

 1. Szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie diagnostyki oraz testowania sprawności uczniów.
 2. Dostępu do innowacyjnego oprogramowania do:
  • diagnozowania i testowania sprawności uczniów on-line.
  • diagnozowania i testowania sprawności uczniów stacjonarnie po powrocie do szkoły.
  • diagnozowania i testowania wiedzy uczniów z zakresu wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej.
  • badania aktywności ucznia na lekcjach wychowania fizycznego.

Uczestnictwo w programie gwarantuje:

 1. Rzetelną diagnozę kondycji uczniów.
 2. Nowoczesny system generowania wybranego testu dla każdego ucznia.
 3. Dostęp do innowacyjnego systemu testowania sprawności, wydolności oraz wiedzy z wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej dla wszystkich nauczycieli w szkole.
 4. Dostosowanie do wszystkich grup wiekowych uczniów.
 5. Certyfikat dla szkoły potwierdzający udział w programie „e-WF sprawność i drowie”
 6. Indywidualne certyfikaty dla nauczycieli.
 7. Ozbszerne materiały szkoleniowe instruujące jak przeprowadzić testy, webinaria i wsparcie merytoryczne specjalistów platformy e-WF.
 8. Dostęp do panelu badania aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
 1. kwietnia oraz 12 maja 2021 r. nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w szkoleniach online z programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

mgr Łukasz Makowski

linki

galeria