Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.04.2023 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

 

            Nic dwa razy się nie zdarza Słowa te towarzyszyły uroczystości pożegnania kolejnego rocznika absolwentów, które odbyło się w ZSP w Chojnie 28 kwietnia 2023 r. W murach szkoły cztery lata spędziły cztery klasy: dwie klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek, jako pierwszy rocznik w reformie z ośmioklasową szkołą podstawową i czteroletnim liceum oraz dwie klasy Technikum im. ppor. Ryszarda Kuleszy, jako ostatni rocznik po gimnazjum. I choć uczniowie z utęsknieniem czekali na ostatni dzień szkoły, to jednak kiedy on nadszedł, na ich twarzach oprócz radości, satysfakcji i dumy z bycia absolwentem szkoły średniej, można było zauważyć wzruszenie, żal oraz nutę nostalgii.

W uroczystości oprócz absolwentów wzięli udział licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele, wychowawcy klas maturalnych oraz goście, m.in.: ksiądz dziekan Janusz Mieszkowski oraz ppłk Maciej Zapolski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.

            Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 w auli szkolnej. Po powitaniu zebranych, wprowadzono sztandar szkoły, a następnie wspólnie odśpiewano hymn państwowy.

            Pani Dyrektor Adriana Salamończyk podsumowała cztery lata szkolne rocznika 2019-2023. Wspominała jego sukcesy, zasługi dla szkoły i środowiska lokalnego, ale też nie ominęła trudnych wspomnień oraz podkreśliła, że szkołę kończą uczniowie, którzy dodatkowo zmagali się z pandemią i zdalnym nauczaniem, które znacząco zmieniły szkolną rzeczywistość i narzuciły wiele ograniczeń. Pani Dyrektor w imieniu swoim i Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego pogratulowała wszystkim absolwentom ukończenia szkoły oraz wręczyła długopisy „na szczęście”, życząc powodzenia na egzaminach końcowych. Nagrodziła wszystkich tych uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Wyróżnieni absolwenci dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

 

            Nagrodzeni zostali również wszyscy uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły oraz reprezentowali ją w różnego rodzaju konkursach oraz zawodach sportowych.

Z dedykacją dla nagrodzonych abiturientów chór szkolny wykonał utwór Adiemus.

            Absolwenci klasy wojskowej otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia CWKM a Pani Dyrektor wręczyła dokumenty Europass Mobilność uczniom, którzy odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe za granicą.

            Kulminacyjnym momentem, oczekiwanym przez wszystkich, było wręczenie świadectw ukończenia szkoły, a potem pamiątkowe zdjęcia poszczególnych klas z wychowawcami.

Mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

4ac LO – wychowawca mgr Marek Bednarz

4bd LO – wychowawca mgr Anna Krzemińska

4BIg – wychowawca mgr Krzysztof Pośniak

4HŻg – wychowawca mgr Bianka Małysz-Lewandowska

            Na pożegnanie piosenkę „Idź własną drogą” od Rady Pedagogicznej dla absolwentów zaśpiewał Fabian Kiciński.

            Absolwenci ślubowali, iż dołożą wszelkich starań, aby swoją wiedzą i pracą zasłużyć na miano dobrego obywatela oraz, że będą godnie reprezentować szeregi absolwentów naszej szkoły.

            Uroczystość ta, to czas wzruszeń i refleksji. Bardzo ujmujące było pożegnanie dyrekcji, wychowawców oraz nauczycieli przez absolwentów. Były kwiaty, miłe słowa i wiele podziękowań. W imieniu wszystkich uczniów członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego złożyli tradycyjne podziękowania i życzenia na przyszłość.

            Drodzy Absolwenci! Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej szkole pozostanie w Waszej pamięci. Przed Wami nowe wyzwania. Oby na nowych drogach czekali na was wartościowi ludzie: inspirujący, życzliwi i otwarci, dzięki którym będziecie mogli być sobą. Tymczasem życzymy Wam wszelkiej pomyślności w czasie egzaminów. Pamiętajcie, że zawsze będziecie częścią społeczności ZSP w Chojnie.

 

mgr Anna Krzemińska

 

 

 

linki

galeria