Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.05.2021 r. uczniowie klas 2 acp LO i 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???”

 

W dniu 28 maja 2021 r. uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: “Dzieciobójstwo czy  zabójstwo???”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1ac LO i 2abd LO, pod  opieką pani Justyny Gały i Gabrieli Lasowskiej. Wykład prowadziła pani mgr Monika Niedźwiecka.

Oba wymienione w tytule wykładu terminy zdają się być tożsame, stąd też bardzo często używane są zamiennie. W języku prawnym jednak nie ma synonimów, dlatego dwie przedstawione frazy nie mogą być jednoznaczne, a stanowią dwa odrębne, choć nie aż tak bardzo oddalone od siebie przestępstwa, z których jedno jest występkiem, a drugie zbrodnią.

Na wstępie pani magister Niedźwiecka przedstawiła art.148 k.k. który dotyczy przestępstwa zabójstwa, omówiła jakie są znamiona czynu podstawowego oraz kwalifikowane typy zabójstw.

Kolejne zagadnienie dotyczyło definicji zabójstwa i dzieciobójstwa oraz wynikających między nimi różnic. Dowiedzieliśmy się czym jest zabójstwo i jakie istotne czynniki muszą zaistnieć, aby czyn zakwalifikować jako dzieciobójstwo. Dzieciobójstwo na kartach kodeksu nie jest odległe od zabójstwa „zwykłego”, zajmuje kolejną jednostkę w kodeksie karnym art.  149 kk. Czynność wykonawcza również polega na pozbawieniu życia. Na tym jednak podobieństwa się kończą. W przeciwieństwie do zabójstwa, dzieciobójstwo jest  przestępstwem indywidualnym, nie może go więc popełnić każdy, a jedynie matka narodzonego dziecka. Istotny jest także czas popełnienia tego występku oraz stan psychiczny sprawczyni i to właśnie ze względu na ten stan, wprowadzono istotne zmniejszenie karalności od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prawo karne chroni życie dziecka tak samo jak dorosłego człowieka. Jakakolwiek inna osoba współdziałająca z matką: podżegacz, pomocnik, współsprawca odpowie za zabójstwo w typie podstawowym, za co grozić mu będzie kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W  Polsce za każdym razem to sąd orzeka, czy zabójstwo jest uprzywilejowane, powołując biegłych sądowych, którzy pomagają zrozumieć motywy działania i ocenić, na ile sytuacja mogła wpłynąć na poczytalność kobiety.

Na zakończenie prowadząca wykład omówiła przykłady zabójstwa i dzieciobójstwa wraz  z  wydanymi wyrokami w sprawach. Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom temat, który budzi w społeczeństwie zawsze wątpliwości i kontrowersje, ale uświadomił jak  trudno orzekać w takich sprawach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria