Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.11. – 2.12.2016 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

Szkolne Dni Profilaktyki

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Podczas realizacji inicjatywy, zostały przeprowadzone działania profilaktyczne, których celem było uświadomienie młodzieży negatywnych skutków zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego trybu życia oraz doskonalenie umiejętności prospołecznych. Na  spotkaniu z uczniami klasy I HŻ, pielęgniarka szkolna – p. Wanda Nużyńska, zachęcała uczniów do aktywności fizycznej oraz przedstawiła negatywny wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Psychoterapeutka p. Agnieszka Strzelec w klasach I MM, I BI oraz I HŻ przeprowadziła warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności prospołecznych. Scharakteryzowała najczęstsze problemy i zagrożenia współczesnej młodzieży oraz wynikające z nich konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne.
Dnia 1 grudnia 2016 r. włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypinali, uczniom i nauczycielom, czerwone wstążeczki, jako znak solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. W tym samym dniu zorganizowaliśmy III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w  Gryfinie. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

W realizację przedsięwzięć w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki włączyła się również p.  Dorota Szwiec, kierownik internatu, która zorganizowała dla uczniów mieszkających w  internacie spotkanie z dietetykiem p. Iwoną Andrzejczyk na temat „Wiem co jem”. W  klasach 2 bcd oraz 1 MM odbyły się spotkania z asp. sztab. Anną Przybylską, przedstawicielem Komisariatu Policji w Chojnie, na temat przyczyn i skutków zażywania substancji psychoaktywnych.

Ponadto w klasach 1 abcd oraz 2 WZ na lekcji wychowania fizycznego p. Marek Łągiewczyk przeprowadził zajęcia dotyczące podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria