Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.11.2017 r. uczniowie z klas I i II LO o kierunku społeczno-wojskowym wzięli udział w konsultacji społecznej, połączonej z debatą ewaluacyjną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

Konsultacja społeczna połączona z debatą ewaluacyjną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”

 

W dniu 28 listopada 2017 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie uczniowie z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku społeczno – wojskowym wzięli udział w konsultacji społecznej, połączonej z debatą ewaluacyjną pn. „Porozmawiajmy o  bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

 

Fot. Paweł Woźnicki

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komisariat Policji w Chojnie. W czasie debaty p.o. naczelnik wydziału prewencji podkom. Robert Panna omówił programy „Dzielnicowy Bliżej Nas” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikację „Moja Komenda”.

Fot. Paweł Woźnicki

Dzięki aplikacji „Moja Komenda”, odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać np. po wpisaniu ich imienia i nazwiska lub swojego adresu zamieszkania. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do  Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów, realizowanych w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami, a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla  aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem. Jest narzędziem informatycznym pozwalającym Policji na przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń ( mapa statystyczna) oraz sygnalizowanie mieszkańcom miejsc zagrożonych ( mapa interaktywna) podlegających sprawdzeniu przez Policję.

Fot. Paweł Woźnicki

Podczas konsultacji społecznej dokonano ewaluacji efektów działań zaplanowanych na  debacie w dniu 23 maja 2017 r., w której również brali udział uczniowie klas mundurowych ZSP w Chojnie.

Celem spotkania było przedstawienie narzędzi, pozwalających na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali oraz rodzaju zagrożeń występujących w środowisku lokalnym, a także instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria