Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

28.11.2018 r. kadeci klasy III c LO uczestniczyli w zajęciach wojskowego dnia szkoleniowego w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia dydaktyczne klasy III c LO w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach

 

W dniu 28 listopada 2018 r. kadeci klasy III c LO po raz kolejny uczestniczyli w  realizacji wojskowego dnia szkoleniowego w ramach programu pilotażowego MON.

Zgodnie z harmonogramem programu nauczania, realizowane w tym miesiącu zagadnienia dotyczyły: szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki.

W trakcie zajęć kadeci doskonalili umiejętności przygotowywania do strzelania z karabinka, składania i rozkładania broni, umiejętności celownicze przy wykorzystaniu trenażera cyklop.

Zajęcia z musztry dotyczyły zagadnień musztry indywidualnej i zespołowej. Natomiast zajęcia z taktyki polegały na doskonaleniu umiejętności działania w sekcji dwu i  czteroosobowej oraz realizacji różnych scenariuszy działań taktycznych.

 

mgr Marek Bednarz

linki

galeria