Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

29.03.2023 r. uczniowie kl. 1 OPW, 2c LO oraz 3c LO realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie

 

 29 marca 2023 r. uczniowie z klasy I OPW, kl. 2c LO oraz 3c LO uczestniczyli w kolejnym szkoleniu praktycznym, realizowanym przez patronacką jednostkę wojskową  5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach.

Tematyka realizowanych zajęć dotyczyła musztry oraz szkolenia strzeleckiego. Po powitaniu oraz zbiórce pododdziału, kadeci zostali podzieleni na grupy szkoleniowe, aby bardziej efektywnie wykorzystać przewidziany na szkolenie czas. W ten sposób każda z grup uczestniczyła w pełnym szkoleniu na wszystkich punktach nauczania. Pod czujnym okiem specjalistów i instruktorów z 5 Pułku ćwiczono i doskonalono zagadnienia musztry zespołowej, takie jak wykonywanie zbiórek, zmianę ugrupowania, zachowanie w szyku oraz oddawanie honorów pododdziałem.

Następnie odbyło się szkolenie strzeleckie, podczas którego kadeci zapoznawali się z zasadami strzelania z broni strzeleckiej. W trakcie ćwiczeń instruktorzy przekazywali wiedzę dotyczącą przeznaczenia, budowy oraz zasad działania karabinka. Omówili również zasady dotyczące celowania i oddawania strzału, a także korygowania występujących nieprawidłowości i błędów.

 

 

mgr Marek Bednarz

linki

galeria