Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

29.04.2016 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

„Po każdym dniu trzeba postawić kropkę,
odwrócić kartkę i zaczynać na nowo.”
Phil Bosmans  

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

29 kwietnia 2016 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pożegnał kolejną grupę absolwentów. O godz. 12:00 na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas maturalnych, ich Rodzice, Nauczyciele, Dyrekcja szkoły oraz delegacje klas.
Po ​uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i wspólnym zaśpiewaniu hymnu państwowego, prowadząca uroczystość Emilia Pociej, powitała dyrekcję, przewodniczącą Rady Rodziców, grono pedagogiczne, rodziców, a także bohaterów dnia – tegorocznych maturzystów.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Adriana Salamończyk, która dużo ciepłych słów skierowała do tegorocznych maturzystów. Wiele zasług uczniów klas trzecich liceum i czwartych technikum zostało wyeksponowanych, by dotrzeć dźwięcznych echem do wszystkich zgromadzonych.

 Na uroczystości rozdano świadectwa ukończenia szkoły. Jako pierwsi otrzymali je absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Ważnym momentem było wyróżnienie ich wpisem do Księgi Pamiątkowej Najlepszych Absolwentów Szkoły.

Ważnym momentem było wyróżnienie uczniów, którzy osiągali sukcesy w konkursach i olimpiadach, nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej, angażowali się w życie szkolne oraz imprezy i uroczystości szkolne. Wielu działało m. in. w Klubie Europejskim Douzelage, Klubie Wolontariusza, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, udzielało się artystycznie, angażowało się w promocję szkoły, czy też osiągało sukcesy sportowe. Tym wszystkim osobom bardzo serdecznie dziękujemy.

W roku szkolnym 2015 / 2016 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:

 

III a LO – wychowawca mgr Edyta Krupa – Nadolny

 

III b LO – wychowawca mgr Anna Krzemińska

 

III c LO – wychowawca mgr Marek Bednarz

 

IV TB – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk

 

IV TH/I – wychowawca mgr Leszek Lejman

 

IV TŻ – wychowawca mgr Małgorzata Zarzycka

 

III LD – wychowawca mgr Renata Czubak

Uroczystość wręczania świadectw absolwentom szkoły uświetniły występy artystyczne utalentowanych uczennic naszej szkoły, Marceliny Żarkowskiej z klasy II a oraz Wiktorii Sambor z klasy II b, która zaśpiewała piosenkę przy akompaniamencie Patryka Kurpiela z klasy I TB (gitara).
Podczas uroczystości nie zabrakło życzliwych słów i życzeń pod adresem przyszłych maturzystów, którzy podczas „odnowienia ślubowania” zobowiązali się dbać o honor i dobre imię szkoły, pogłębiać zdobytą wiedzę, postępować z zasadami etyki i pracować sumiennie dla dobra ojczyzny. Rotę ślubowania odczytał absolwent, Mikołaj Gajowski.

Niezwykle wzruszający moment to podziękowania skierowane od absolwentów do nauczycieli, złożone przez Emilię Hadrzyńską. Niespodzianką była wyśpiewana przez Emilię wspólnie z ks. Wojciechem Koladyńskim piosenka, która wzbudziła wśród zebranych niesamowity aplauz, zakończony owacją na stojąco.

Na zakończenie uroczystości, w imieniu samorządu uczniowskiego, głos zabrała Katarzyna Grabowicz, która pożegnała tegorocznych absolwentów, życząc im pomyślnie zdanych czekających ich egzaminów oraz dużo wiary i siły w realizacji swoich marzeń.
Dziękujemy wszystkim tegorocznym Absolwentom za wspólne lata spędzone razem w murach naszej szkoły. Na dalszy etap Waszej edukacji oraz drogi zawodowej życzymy:
…sięgajcie tam, gdzie wzrok nie sięga; łamcie to, czego rozum nie złamie…

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria