Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

29.04.2017 r. Aleksandra Leddin z kl. 2 d LO zajęła III miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych dla szkół ponadgimnazjalnych.

IX Wojewódzki Konkurs Języków Obcych

     W dniu 01 kwietnia 2017 roku odbył się w Szczecinie IX Wojewódzki Konkurs Języków Obcych dla szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę z języka niemieckiego reprezentowała Aleksandra Leddin z klasy 2 d LO, zaś z języka angielskiego Ida Rumbuć z klasy 2 TH. 01 kwietnia miał miejsce etap pisemny. Uczniowie rozwiązywali test, który obejmował zagadnienia leksykalno – gramatyczne, a także sprawdzał wiedzę z zakresu krajów niemieckiego oraz angielskiego obszaru językowego. Warunkiem uczestnictwa w drugim, ustnym etapie, było zdobycie 60 procent poprawnych odpowiedzi z części pisemnej. Do etapu ustnego z wynikiem 67 procent zakwalifikowała się Aleksandra Leddin z języka niemieckiego uzyskując jednocześnie 5 miejsce w klasyfikacji.

W dniu 29 kwietnia miał miejsce etap ustny, w czasie którego uczestnicy odpowiadali na dwa wylosowane przez siebie pytania. Ola po tym etapie ostatecznie ukończyła konkurs na  3 miejscu.
W najbliższym czasie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli nastąpi uroczyste wręczenie nagród finalistom.

Serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

Opiekun: mgr Anna Jabłońska – Wróbel

linki

galeria