Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

29.06.2012 r. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

     W dniu 29 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godz. 8:30 na placu przed budynkiem szkolnym zebrała się młodzież, grono pedagogiczne, rodzice aby podsumować bogaty w wydarzenia i dłuższy niż zwykle rok szkolny 2011/2012. Ceremonię zainaugurowało wprowadzenie pocztów sztandarowych oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

Po krótkim słowie wstępnym prowadzącego uroczystość głos zabrała dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk. Pani Dyrektor w przemówieniu podsumowała przedsięwzięcia jakich dokonano w minionym roku, przedstawiła wyniki jakie osiągnęła młodzież, podziękowała za pracę i zaangażowanie nauczycielom, uczniom, rodzicom. Podkreśliła, iż wraz ze zbliżającymi się wakacjami nadchodzi czas długo wyczekiwanego wypoczynku, który należy się każdemu za rzetelną pracę, dzięki której to był dobry rok.

 

Podczas uroczystości wyróżniającym się uczniom zostały wręczone nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz 100% frekwencję.

Następnie przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Barbara Andrzejczyk, w krótkim przemówieniu podziękował dyrekcji szkoły oraz gronu pedagogicznemu za pracę, życzyła sukcesów w przyszłym roku szkolnym a na czas wakacji udanego wypoczynku.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego połączona była z ceremonią pasowania na czeladników absolwentów ZSZ. Pasowania dokonali przedstawiciele Zarządu Cechu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości: Starszy Cechu Pan Grzegorz Staruk, Podstarszy Cechu Pan Tadeusz Mockała. Na zakończenie tej części uroczystości kierownik pracowni szkolnych pani mgr Joanna Nowak gratulowała wszystkim absolwentom uzyskania tytułu czeladnika zawodu i życzyła dalszego podnoszenia kwalifikacji w wybranych zawodach.

Ważnym punktem uroczystości było nagradzanie uczniów, którzy w sposób szczególny wyróżnili się na przestrzeni całego roku szkolnego. Wśród wyróżnionych znalazło się tak wielu, którzy wykazali się dużą wiedzą zdobywając tytuły finalistów czy laureatów w konkursach od szkolnych, powiatowych do ogólnopolskich.

Podziękowania dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły w imieniu uczniów wyraziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Anita Górska. Gratulowała uczniom uzyskania bardzo dobrych wyników i życzyła wspaniałych wakacji.

Ostatnim akcentem końcoworocznych uroczystości było spotkanie poszczególnych klas z wychowawcami, po czym wszyscy stęsknieni wypoczynku mogli na dwa miesiące pożegnać szkolne mury.
Życzymy, aby dwumiesięczny okres wakacji upłynął dla wszystkich w atmosferze bezpiecznego odpoczynku, miłych wrażeń i pozwolił wszystkim powrócić w mury szkoły 3 września 2012 roku.

linki

galeria